ATAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

5.4.2021

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI : NİSAN AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ :  05.04.2021 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 15:00

BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ

                                                                                                         Battal İLGEZDİ

                                                                                                        Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M :

Denetim komisyonunun 29.03.2021 tarihli ve 45 sayılı raporu.

TEKLİFLER :

1- Meclis 1’inci ve 2’nci Başkan Vekilinin seçimi.

2-Meclis Divan Kâtip Üyelerinin seçimi.

3- Belediye Encümeninin 3 üyesinin seçimi.

4- Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi.

5- Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.

6- 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli ve E.2021-47 sayılı teklifi.

7- Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetinde kullanılan 34 HF 9708 plakalı aracın yakıt giderinin haftalık 40 litre (kırklitre) olarak karşılanmasına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli ve E.2021-312 sayılı teklifi.

8- 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Değişikliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.03.2021 tarihli E.2021-1086 sayılı teklifi.

9- 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve genelgeler kapsamında ilçemiz sınırlarında yer alan ve kullanım bedeli (Ecrimisil) aldığımız faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunmayan sportif amaçlı kullanılan sahalar ile ilgili olarak faaliyette bulunmadıkları dönemde kullanım bedellerinin (Ecrimisil) tahsil edilmemesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.03.2021 tarihli E.2021-1139 sayılı teklifi.

10- Hesap Niteliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2021 tarihli E.2021-1096 sayılı teklifi.

11- Ataşehir Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi İNOVATA’da merkeze kabul edilecek girişimciler ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.03.2021 tarihli E.2021-308 sayılı teklifi.

12- Ataşehir Belediye Başkanlığı ile Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu arasında Akdolunan Sürdürülebilir Etki Projesi İşbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda alınan 04.03.2021 tarihli ve 034 sayılı meclis kararının iptal edilerek ekli listedeki malzeme, araç ve donanımların şartlı bağış olarak kabul edilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 01.04.2021 tarihli ve E.2021-255 sayılı teklifi.

RAPORLAR:

EK GÜNDEM:

13- Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi Alim Sokak yol aksının iptal edilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün  01.04.2021 tarihli ve E.2021-1196 sayılı teklifi.

14- Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3371 ada 1 parsel ile kısmen kadastral boşluk alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.04.2021 tarihli ve E.2021-1228 sayılı teklifi.