ATAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

2.12.2019

SEÇİM DÖNEMİ                                        :        3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI                                        :        1’İNCİ

TOPLANTI                                                :        ARALIK AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ             :        02/12/2019 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ            :        17:00

BİRLEŞİMİ                                                :        1’İNCİ

                                                                                                              Battal İLGEZDİ

                                                                                                             Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

1- 3194 Sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi ile yol ve tretuvar tahrip ücretlerine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 04/11/2019 tarihli ve E.2019-2798 sayılı teklifi.

2- Artvin İli Arhavi Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23/10/2019 tarihli ve E.2019-1751/23408 sayılı teklifi.

3- Adıyaman İli Kahta Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30/10/2019 tarihli ve E.2019-1789/23860 sayılı teklifi.

4- Onaylı yol ismi bulunmayan yola teklif edilen yol ismine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 07/11/2019 tarihli ve E.2019-5534 sayılı teklifi.

5- Onaylı yol ismi bulunmayan yola teklif edilen yol ismine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 20/11/2019 tarihli ve E.2019-5742 sayılı teklifi.

6- Çanakkale İli Küçükkuyu Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/11/2019 tarihli ve E.2019-2046/26251 sayılı teklifi.

7- (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/11/2019 tarihli ve E.2019-2627 sayılı teklifi.

8- Cadde ve Sokak İsimlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/11/2019 tarihli ve 2019/5891 sayılı teklifi.

9- Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 1443 ada 4 parsel yanındaki park alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/11/2019 tarihli ve E.2019-5886 sayılı teklifi.

10- Ataşehir İlçesi Fetih Mahallesi 2635 ada 66 parselin batısındaki ulaşım bağlantısının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/11/2019 tarihli ve E.2019-5892/26526 sayılı teklifi.

11- Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ait 37 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/11/2019 tarihli ve E.2019-5908 sayılı teklifi.

12- Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ait 1 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/11/2019 tarihli ve E.2019-5907 sayılı teklifi.

13- Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ait 1 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/11/2019 tarihli ve E.2019-5906 sayılı teklifi.

14- Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ait 2 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/11/2019 tarihli ve E.2019-5909 sayılı teklifi.

15- Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ait 2 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/11/2019 tarihli ve E.2019-5910 sayılı teklifi.

16- Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ait 5 adet itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/11/2019 tarihli ve E.2019-5913 sayılı teklifi.

RAPORLAR :

EK GÜNDEM :