ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞLANLIĞI'NDAN

16.7.2019

                                                                              TEMMUZ 2019 MECLİS KARARLARI

04.07.2019 tarihli ve 2019/053 sayılı karar: Evsel Atık Konteynerlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 03/07/2019 tarihli ve 30/15 sayılı ortak raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Temmuz Ayı Toplantılarının 04/07/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

04.07.2019 tarihli ve 2019/056 sayılı karar: Protez Dahil Muayene Karşılığı Sağlık Destek Hizmeti Alımı işinin 20/09/2019 – 31/12/2020 tarihleri arasında kesintisiz verilebilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 03/07/2019 tarihli ve 34/16 sayılı ortak raporu okunarak, AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Naim YAĞCI ve CHP Grup Sözcüsü İlhami YILMAZ’ın önerisi ile teklifte yer alan “Protez” ibaresinin “Diş Protezi” olarak değiştirilmesi suretiyle raporun tadilen kabulü Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Temmuz Ayı Toplantılarının 04/07/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşiminin 1’inci Oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

04.07.2019 tarihli ve 2019/057 sayılı karar: Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması kapsamında belediyemiz ile Atabel İnşaat Temizlik Gıda San. Ve Tic. A.Ş. arasında iş birliği protokollerinin hazırlanarak, yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokollerin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/07/2019 tarihli ve 35/32 sayılı ortak raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Temmuz Ayı Toplantılarının 04/07/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

04.07.2019 tarihli ve 2019/058 sayılı karar: Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3376 Ada 1 Parsel sayılı yerin Maliye Hazinesine devir işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/07/2019 tarihli ve 36/33 sayılı ortak raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 1’inci Toplantı Yılı Temmuz Ayı Toplantılarının 04/07/2019 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.