73. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI

26.7.2019

1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmişikincisi 6-10 Nisan arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde  gerçekleştirilecektir.