ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

2.10.2017

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI: EKİM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 02/10/2017 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17:00

 

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

                                                                                                                                             Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

 

  1. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Sarı Karanfil ve Hazine Sokak üzerinde bulunan parka “Şehit Emniyet Amiri Namık Kemal ÖNDER” isminin verilmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22/09/2017 tarihli ve E.2017-1144 sayılı teklifi.
  2. Ataşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2017 tarihli ve E.2017-3886 sayılı teklifi.
  3. Ataşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi ve 2019-2020 Gelir Gider Tahminlerine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2017 tarihli ve E.2017-3897 sayılı teklifi.

4-Ataşehir Belediyesi 2018 Mali Yılında Uygulanmak Üzere Hazırlanan Ücret Tarifelerine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2017 tarihli ve E.2017-3898 sayılı teklifi.

5-Tunceli İli Çemişgezek Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28/09/2017 tarihli ve E-2017-1189 sayılı teklifi.

6-(II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/09/2017 tarihli ve E.2017-2915 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                       :

 

  1. Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 2505 Ada 1 ve 4 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/09/2017 tarihli ve 53 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM________________  _:

     __________