ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.7.2021

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ :  3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI  :  TEMMUZ AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :  07.07.2021 ÇARŞAMBA

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 11:00

BİRLEŞİMİ :  2’NCİ

                                                                                                                                         Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                          Belediye Başkanı

   

G Ü N D E M :

TEKLİFLER  :

RAPORLAR :

1- Sulh ve Ödeme protokolü işlemlerinde (Sur Asfalt A.Ş.) Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.07.2021 tarihli ve 47 sayılı raporu.

2- 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesine “Güçlendirme İzin Belgesi Ücreti” tarifesi ve ücretinin eklenmesine ilişkin Tarife Komisyonunun 07.07.2021 tarihli ve 11 sayılı raporu.

3- 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 15.12.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı genelgesi kapsamında belediyemiz mülkiyetinde ve/veya tasarrufundaki kiraya verilen taşınmazların, pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetleri durdurulan, faaliyette bulunmayan ve faaliyetlerinde azalma meydana gelen işletmelere durumlarına göre işlem yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.07.2021 tarihli ve 48 sayılı raporu.

4- Kastamonu Araç Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.07.2021 tarihli ve 49 sayılı raporu.

5- Şartlı Bağışa ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.07.2021 tarihli ve 50 sayılı raporu.

6- Ataşehir İlçesi Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.07.2021 tarihli ve 16 sayılı raporu.

7- Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.07.2021 tarihli ve 51 sayılı raporu.