ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

9.5.2019

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ :   3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI : 1’İNCİ

 

TOPLANTI :  MAYIS AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ :  09/05/2019 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :  17:00

 

BİRLEŞİMİ :   3’ÜNCÜ

 

 

                                                                                                               Battal İLGEZDİ

                                                                                                              Belediye Başkanı                                                                                                                                                          

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

______

 

RAPORLAR                                      :

 

  1. 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/05/2019 tarihli ve 05 sayılı raporu.
  2. Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 82/6 pafta 1419 ada 4 no’lu parselin takas yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/05/2019 tarihli ve 14/18 sayılı ortak raporu.
  3. Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı parselde yapılacak olan kültür merkezine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09/05/2019 tarihli ve 15 sayılı raporu.
  4. Belediyemizin iklim değişikliği ile mücadele alanında gerçekleştirdiği çalışmaları uluslararası alanda da tanıtarak düşük karbonlu sürdürülebilir bir ilçe olma yolunda ilerlemek amacıyla “Belediye Başkanları Sözleşmesini” imzalayabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09/05/2019 tarihli ve 16 sayılı raporu.
  5. Onaylı yol ismi bulunan Örnek Mahallesi “Mihrace Sokak” isminin “Türkistan Sokak” olarak değiştirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/05/2019 tarihli ve 17 sayılı raporu.
  6. Riskli Yapılara Ruhsat Verilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09/05/2019 tarihli ve 19 sayılı raporu.