ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

3.9.2018

                                                                                                 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ :2’NCİ

 

TOPLANTI YILI :  5’İNCİ

 

TOPLANTI: EYLÜL AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ:  03/09/2018 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ :17:00

 

BİRLEŞİMİ :  1’İNCİ

 

                                                                                                                                              İlhami YILMAZ

                                                                                                                                           Belediye Başkanı V.

 

G Ü N D E M                                                 :

 

TEKLİFLER                                     :

 1. İçkili Yer Bölgeleri krokisine ilave yapılmasına ilişkin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 13/08/2018 tarihli ve E.2018-2230/19894 sayılı teklifi.
 2. Ataşehir Belediye Meclisinin 16/12/2011 tarihli ve 136 sayılı meclis kararında belirtilen belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların beyanlar hanesinde yer alan “Kamu Hizmetine Tahsislidir.” şerhinin terkine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15/08/2018 tarihli ve E.2018-2820 sayılı teklifi.
 3. Kadın Girişimciler ile Belediye Başkanı arasında imzalanan Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi Sözleşmesi tadilatına ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 27/08/2018 tarihli ve E.2018-876 sayılı teklifi.
 4. Hesapların Niteliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/08/2018 tarihli ve E.2018-2795 sayılı teklifi.
 5. Ataşehir Halk Eğitim Merkezi, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine hususunda alınan 11/09/2015 tarihli ve 077 sayılı meclis kararının tashihine ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 29/08/2018 tarihli ve E.2018-900 sayılı teklifi.
 6. Yol Harcamalarına Katılma Paylarına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/08/2018 tarihli ve E.2018-2786 sayılı teklifi.
 7. 2018 Mali Yılında uygulanmak üzere hazırlanan ücret tarifeleri hususunda alınan 16/10/2017 tarihli ve 078 sayılı meclis kararı tashihi hususundaki 26/12/2017 tarihli ve 087 sayılı meclis kararı tashih edilerek, 09/02/2018 tarihli ve 023 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Yapı Kontrol Müdürlüğünün 29/08/2018 tarihli ve E.2018-6017 sayılı teklifi.

RAPORLAR                                       :

________

 

EK GÜNDEM                                     :

 

 1. Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 2268 ada 1 parselin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/08/2018 tarihli ve E.2018-2907 sayılı teklifi.
 2. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 235 pafta 1971 ada 1 parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre trampa karşılığı ihale edilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 31/08/2018 tarihli ve E.2018-2138 sayılı teklifi.
 3. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesine göre takas yoluyla devir işlemlerinin yapılması hususunda alınan 07/06/2018 tarihli ve 064 sayılı meclis kararının tashihine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03/09/2018 tarihli ve E.2018-2917 sayılı teklifi.
 4. Amatör spor kulüplerine yardım yapılmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/09/2018 tarihli ve E.2018-1135 sayılı teklifi.
 5. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yürütülen “2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı”na belediyemiz adına sunulan “Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi Projesi” başarılı bulunarak hibe almaya hak kazanan projenin kurumumuz tarafından uygulanabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/09/2018 tarihli ve E.2018-1136 sayılı teklifi.
 6. Ataşehir Monheim Tasarım Okulu Projesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/09/2018 tarihli ve E.2018-1137 sayılı teklifi.