ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

29.8.2018

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 03 Eylül 2018 ile 07 Eylül 2018 tarihleri arasında Saat 17:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                                                              

 

                                                                                                                                                                         İlhami YILMAZ                                                                         

                                                                                                                                                                      Belediye Başkanı V.

                                                                                                    

G Ü N D E M                                                  :

 

TEKLİFLER                                     :

 

  1. İçkili Yer Bölgeleri krokisine ilave yapılmasına ilişkin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 13/08/2018 tarihli ve E.2018-2230/19894 sayılı teklifi.
  2. Ataşehir Belediye Meclisinin 16/12/2011 tarihli ve 136 sayılı meclis kararında belirtilen belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların beyanlar hanesinde yer alan “Kamu Hizmetine Tahsislidir.” şerhinin terkine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15/08/2018 tarihli ve E.2018-2820 sayılı teklifi.
  3. Kadın Girişimciler ile Belediye Başkanı arasında imzalanan Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi Sözleşmesi tadilatına ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 27/08/2018 tarihli ve E.2018-876 sayılı teklifi.
  4. Hesapların Niteliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/08/2018 tarihli ve E.2018-2795 sayılı teklifi.
  5. Ataşehir Halk Eğitim Merkezi, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine hususunda alınan 11/09/2015 tarihli ve 077 sayılı meclis kararının tashihine ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 29/08/2018 tarihli ve E.2018-900 sayılı teklifi.
  6. Yol Harcamalarına Katılma Paylarına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/08/2018 tarihli ve E.2018-2786 sayılı teklifi.
  7. 2018 Mali Yılında uygulanmak üzere hazırlanan ücret tarifeleri hususunda alınan 16/10/2017 tarihli ve 078 sayılı meclis kararı tashihi hususundaki 26/12/2017 tarihli ve 087 sayılı meclis kararı tashih edilerek, 09/02/2018 tarihli ve 023 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Yapı Kontrol Müdürlüğünün 29/08/2018 tarihli ve E.2018-6017 sayılı teklifi.