Zabıta Müdürlüğü 2011 Yılı Projeleri

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAMAMLANAN - DEVAM EDEN VE PLANLANAN PROJELER 


TAMAMLANAN PROJELER :

1- İlçemiz dahilinde kurulan semt pazarlarının rehabilite edilmesi, daha çağdaş bir görünüme kavuşması ayrıca pazarcı esnaflarının ve çevre halkının ihtiyaçlarının karşılanması için ilçemizde bulunan 11 adet semt pazarına mobil tuvalet ünitelerikuruldu.

2- İlçemizde kurulan semt pazarlarının düzenlenerek, tezgah yerlerinin belirlenmesi ve izinsiz işgallerin ortadan kaldırılması bağlamında ilçemiz dahilinde kurulan toplam 11 adet semt pazarının 8 tanesinde tezgah çizgi çalışması tamamlanarak semt pazarlarımız daha çağdaş bir görünüme kavuşmuştur. 

3- Semt pazarlarımızda pazarcı esnaflarının Pazar tezgah yerleri iplerini gelişigüzel çevredeki balon vb. bağlamalarının önlenmesi, semt pazarlarının düzenlenerek Pazar tezgah yerlerinin düzensiz ve kötü görünümlerinin iyileştirilerek vatandaşların daha rahat alış veriş yapmalarının sağlanması ve çevrede bulunan binaların balkon vb. herhangi bir zarar verilmesinin önlenmesi amacıyla semt pazarlarına pazarcı esnafının tezgah iplerini bağlamaları için demir direkler kurularak semt pazarları daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlanmıştır. 

4- Ataşehir’ e yakışır daha çağdaş, temiz ve düzenli bir kent oluşturmak, ilçemizde izinsiz tabela reklam, afiş ve ilan uygulamalarının oluşturduğu çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi ve Belediyemizce belirlenen yerlerde afiş vb. tanıtım uygulamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla ilçemiz sınırları dahilinde belirlenen yerlerde afiş, ilan ve tanıtım uygulamalarının asılması için demir direkler konulmuştur. 

5- Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin sağlıklı; zihinsel ve fiziksel moral ve motivasyonunun yükseltilmesi, verimliliğinin artırılması için oluşturulan spor programı kapsamında spor hocası gözetiminde haftalık asgari 60 dakika spor yaptırılmaktadır.

DEVAM EDEN PROJELER :

1- Semt pazarlarında Pazar tezgah yerlerinin belirlenerek pazarların daha modern bir görünüme kavuşmasının sağlanması içintezgah yerleri çizgi çalışmasını tüm semt pazarlarında tamamlanacaktır. 

2- İlçemizde bulunan işyerlerinin reklam tabela ve ilan unsurlarının görüntü kirliliği oluşturmalarını önlemek, kentimize daha çağdaş bir görünüm oluşturmak amacıyla işyerlerinin reklam ve tabela unsurları ilan ve reklam ekiplerimizce denetlenmekte, Belediyemiz İlçe Tasarım Biriminden alınan görüş doğrultusunda işyerlerine ait reklam, tabela ve tanıtım unsurları Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğine uygun hale getirilmekte, mevzuat hükümlerine aykırılıkları bulunan reklam unsurları ekiplerimizce kaldırılarak ilçemizde görüntü kirliliği önlenmektedir. 

PLANLANAN PROJELER : 

1- İlçemiz semt pazarlarına Müdürlüğümüzce kurulacak elektronik terazi ile halkımızın satın aldığı ürünlerin etkin denetimi gerçekleştirilerek, eksik gramajlı ürünlerin tespitinin sağlanması ve ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Bu doğrultuda her semt pazarına 1 adet elektronik terazi kurulacaktır. 

2- Semt pazarlarında alışveriş yapan halkımıza, semt pazarlarının daha iyi ve daha rahat alışveriş yapılan alanlar haline getirilmesi amacıyla semt halkının görüşlerinin alınarak anket çalışmasının yapılması ve ankete katılan vatandaşlarımıza “Ataşehir Belediyesi” logolu, ve geri dönüşümü mevcut İlçe halkının semt pazarlarında alışveriş yaparken çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi ve kentlilik bilincinin pekiştirilmesi amacıyla 30.000 adet bez-kumaş malzemeden torba; file dağıtımı gerçekleştirilecektir. 

3- Zabıta Müdürlüğü olarak ilçe halkının başvuru ve şikayetlerini daha kısa zamanda çözüme kavuşturmak ve ekiplerimizle denetim ve çalışmalarımızı daha aktif hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde iki adet motorize ekip oluşturulacaktır.