Yazı İşleri Müdürlüğü

• Belediye Meclisi,

• Belediye Encümeni,

• Gelen-giden evrak kayıt ve dağıtım hizmetleri,

• Kurum, kuruluş veya kişilerden gelen, birden fazla birimi ilgilendiren veya başka birimlerin görüşünün alınması gereken yazışmaların/başvurularının organizasyonu,

• Evlendirme hizmetlerinin kurum içinde ve dışında aksamadan devam etmesini sağlamakla görevli müdürlüktür.

 

Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.
 

Yazı İşleri Müdürlüğü (Evlendirme Dairesi) Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.