Veteriner İşleri Müdürlüğü 2011 Yılı Projeleri

PROJELERİMİZ   

Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak , öncü Belediyeciliğin gereği olan, halk sağlığını ve çevre sağlığını korumak , çevre sağlığı ve bireysel sağlık bilinicini arttırmaya yönelik projeleri hayata geçirerek ; daha duyarlı ve çözüme katılan bireylerle birlikte " Yaşanılır Bir Kent" oluşturma amacındayız.

1 HAZİRAN DÜNYA SÜT GÜNÜ   
Dünya Süt Günü, Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun (IDF) 1956 yılında aldığı bir karar gereğince önceleri 21 Mayıs günü kutlanırken bu tarih 2005 yılından itibaren Gıda ve Tarım Örgütünün de (FAO) tercihiyle 1 Haziran olarak değiştirilmiştir.

AMAÇ

Sağlıklı bir yaşam için her yaşta günde iki bardak süt içilmesi gerektiğini İlçemiz halkına duyurmak ve süt içme alışkanlığı kazandırmak. 
 

HEDEF

Birincil hedefimiz başta en değerli varlığımız olan çocuklarımıza süt içme alışkanlığı kazandırmak, her yaşta süt içilmesinin gerekliliğini vurgulayarak ,sağlıklı gıda tüketimini teşvik etmek ve yerli süt üreticisini desteklemektir. Aynı zamanda İlçemizde yaşayan, ekonomik yönden zayıf ailelerin çocuklarına Ataşehir Belediyesi olarak süt ulaştırma hedefindeyiz.

PROJE PAYDAŞLARIMIZ 

Projemiz süresince süt sektörünün önde gelen kuruluşları ile temasa geçilerek projemize katılım sağlanmıştır. SÜTAŞ 4000 adet süt ile Danone 9000 adet süt ile projemize katılmıştır

PROJENİN UYGULANIŞI 

İlçemizde 13 adet İlköğretim Okulunda öğrencilere ve velilerine süt dağıtımı yapmış bulunmaktayız. Öğrencilere ve etkinliğe katılan velilere sütün önemini içeren 40.000 adet broşür dağıtılmıştır. İlçemizde bulunan başta okul, cami, hastane , kahvehane, alışveriş merkezleri ve kamu kuruluşlarına 1000 adet Dünya Süt Günü afişi asılmıştır. Yine 40 adet billboard uygulamasıyla sütün yaşamımızdaki önemi halkla paylaşılmıştır.

Süt dağıtım etkinlikleri her okulda festival niteliğinde kutlanarak farkındalık yaratılmıştır. 

SONUÇ

13 okulda toplam 13.000 öğrenciye süt dağıtımı yapılmıştır. Sosyo-ekonomik yönden zayıf ailelerin çocuklarına süt ulaştırılmıştır. Çocuklar sağlıklı gıda tüketimi konusunda teşvik edilmiştir. Yaptığımız proje Dünya Tarım Örgütü tarafından internet ortamında tüm üyeleriyle paylaşılmıştır.

2012 HEDEFi 

2012 yılında İlçemizdeki okullarda bulunan toplam 85.000 öğrenciye aynı anda süt içirmeyi hedeflemekteyiz.

BİREYSEL HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ  

Gıdalarla bulaşan hastalıklar, günümüzün başta gelen sağlık sorunlarını oluşturmaktadır. Gıda zehirlenmeleri toplum sağlığını ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Sektördeki eğitimsiz personel ve hijyen eksikliklerinin, olumsuzlukların temel sebebi olduğu kabul edilmektedir.

Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün ortaklaşa organizasyonu ile İlçemiz sınırları içersinde gıda üretimi ve satışı yapan 1613 işyeri bu kapsamda denetlenmiştir. Bu işyerlerinde 7495 personelin çalıştığı tespit edilmiştir.

İlçemizde üretimden tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için işyerlerinin denetimi ve gıda personeli eğitimi, üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardır.

AMAÇ  

İlçemizde gıda üretimi ve tüketimini her aşamada güvenli hale getirmek amacıyla gıda sektöründe çalışan personeli yapmış oldukları işle ilgili bilgilendirmek. Gıda sektöründe bulunan işyerleri ve sektörde çalışan personelle Belediyemiz arasında iyi bir iletişim kurmak.

HEDEFLER

a. İlçemizde gıda sektöründe çalışan personeli bireysel hijyen ve gıda hijyeni konularında eğitmek, sertifikalandırmak
b. İlçemizde gıda sektöründe çalışan personeli adres veiletişim bilgileriyle birlikte kayıt altına almak
c. İlçemizde Tüketici sağlığını korumak
d. Eğitim seminerlerini sürekli hale getirerek hijyen bilincinin devamlılığını sağlamak
e. Ataşehir Belediyesi Eğitim Sertifikasını sektörde marka haline getirmek.


PROJENİN UYGULANIŞI

lçemizde bulunan 1613 gıda işyeri Müdürlüğümüz personeli tarafından ziyaret edilerek, işyerlerine Belediye Başkanımız Sayın Battal İLGEZDİ 'nin davet mektubu elden teslim edilmiştir. 28 Ocak - 02 Şubat olmak üzere iki adet eğitim semineri sunularak, katılımcılara opsiyon sunulmuştur. Projemiz kapsamında Bireysel Hijyen ve Gıda Güvenliği eğitim seminerine 2350 gıda çalışanı katılmıştır. Katılımcılara katılım sertifikası verilmiştir. Tüm personeliyle katılım gösteren gıda 326 işletmeleye "ATAŞEHİR GIDA HİJYEN DOSTU" sertifikası verilmiştir.

SONUÇ

Projeyle 5000 adet Bireysel Hijyen ve Gıda Güvenliği konulu kitapçık gıda çalışanlarına dağıtılmıştır. Uygulanan proje ile İlçemizde gıda güvenliği konusunda bir duyarlılık oluştuğunu gözlemlemekteyiz.
 

BİREYSEL HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ KATILIM DAVET MEKTUBU
  
Sayın ……………………………………………… ………………………………………………

Halk sağlığını korumak, Gıda Güvenliğini sağlamak amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde gıda sektöründe çalışan personele yönelik;

1.Bireysel Hijyen,

2.İşyeri Hijyenive İşyerinin taşıması gereken asgari teknik özellikler,

3.Alet, Ekipman Hijyeni ve Dezenfeksiyonu,

4.Gıda sektöründe vektörlerle mücadele,

5.Gıda Güvenliği,

6.Gıda sektöründe çalışan personelin halk sağlığı açısından önemi,

7.Müşteri ilişkileri,

Konularında; Prof. Dr. Mustafa TAYAR tarafından 28.01.2011 ve 02.02.2011 tarihlerinde 2 adet eğitim semineri Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde Saat: 13:00‘de yapılacaktır.

Katılımcılara Seminer sonunda “ Bireysel Hijyen ve Gıda Güvenliği ” katılımsertifikası verilecektir. Katılım sertifikası alabilmek için bir seminere katılmak yeterlidir.

   Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olanBireysel Hijyen ve Gıda Güvenliği Eğitim Seminerlerine tüm personeliyle katılan işletmelere de Gıda Güvenliğine ve Halk Sağlığına gösterdiği özenden dolayı “ATAŞEHİR GIDA HİJYENDOSTU“sertifikası verilecektir.

Ataşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2009 tarih ve 56 nolu Kararı gereği Gıda Sektöründe Çalışan Personelin Gıda Hijyeni Eğitimi alması gereklidir.

Sevgili Gıda Emekçilerinin, düzenlenecek olan eğitim seminerlerine katılmasını diler, Saygılarımı sunarım.

Battal İLGEZDİ

     Ataşehir Belediye Başkanı

ADRES : Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi Konferans Salonu , Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu No:1 (Ataşehir girişi   BP Benzin İstasyonu Arkası )   ATAŞEHİR / İSTANBUL
 

 


15 EKİM DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ 
 


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) tarafından 2008 yılında 15 Ekim tarihi "Dünya El Yıkama Günü" olarak ilan edilmiştir.UNICEF uzmanlarına göre sadece el yıkamakla her yıl 1 milyon çocuğun hayatı kurtulabilmektedir.

AMACI 

İlköğretim çağındaki çocuklara sağlıklarının korunması içinve doğru ve etkinel yıkamayı öğretmek, el yıkama alışkanlığı kazandırmak.


HEDEFLER

İlçemizde bulunan 32adet İlköğretim okulunda 1., 2., 3. sınıf öğrecilerine el yıkama eğitimi vermek ve katılan çocuklara" ATAŞEHİR HİJYEN DOSTU " sertifikası kazandırmak.
 


PROJE PAYDAŞLARI

 

Projemize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dolayısıyla 32 adetİlköğretim okulu katılmıştır. UNILEVER ve İlçemizdeki sıvı sabun satışı yapan küçük işletmeler okullarımıza sabun yardımı yaparak destek vermiştir. 

PROJENİN UYGULANIŞI


İlçemizde bulunan 32 adet İlköğretim okulundaeğitim semineri düzenlenlenmiştir. Çocuklara eğitim semineri sonrası üzerinde ellerini yıkacayağı zamanları gösteren" El Yıkama Karnesi " dağıtılmış, bir hafta sonra ellerini düzenli yıkamış olan çocuklara " ATAŞEHİR HİJYEN DOSTU SERTİFİKASI " verilmiştir.

SONUÇ
114 adet eğitim semineriyle 16800 adet öğrenciye ulaşılmıştır. Katılan tüm öğrenciler ATAŞEHİRHİJYEN DOSTU sertifikası almaya hak kazanmıştır. Proje süresince 3600kg sıvı sabun okullara dağıtılmıştır. Belediyemiz hazırladğı proje UNICEF'in internet sitesinde yayımlanmıştır. 

 
Çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Çevre Orman Bakanlığının çıkardığı Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğikapsamında İlçemizde bulunan sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı, iç ve dış parazit ilaçlaması yapılmıştır.

AMACI 

Yapılan uygulamalarla köpekler ve kedilerden insanlara bulaşabilecek hastalıkların önüne geçmek. İlçemizdeki tüm sahipsiz hayvanları aşılamak. 

PROJENİN UYGULANIŞI

Belediyemiz Veteriner Hekimleri, gönüllü hayvan severlerle birlikte İlçemizi sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı, iç ve dış parazit ilaçlaması yapmıştır. Proje boyunca hasta ve yaralı hayvanların da tedavisi yapılmış, sahipsiz hayvanların yaşadağı çevredeki ,bölge sakinleri konu ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir. 

SONUÇ

İlçemizde yaşayan 450 adet sokak hayvanına kuduz aşısı , iç ve dış parazit ilaçlaması yapılmıştır. Gönüllü hayvansever mahalle sakinleri projeye dahil edilerek ,çözüme ortak olmaları ve konu ile ilgili bilgilerinin artması sağlanmıştır.