Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren; sıhhi müesseselere,  2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseselere ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine,

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi,

Canlı müzik izin belgesi verilmesi,

Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesine dair iş ve işlemleri yaparak, kontrol ve kayıt altına almakla görevli müdürlüktür.

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE İSTENEN İŞYERİ SAHİBİNCE TEMİN EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR VE FORMLARA ULAŞMAK İÇİN tıklayınız.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.