Mali Hizmetler Müdürlüğü

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu çerçevesinde; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması,
• Hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, malî yönetimin yapısını ve işleyişini, bütçenin hazırlanması ve uygulanmasını,
• Tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolün düzenlenmesi ile ilgilenen müdürlüktür.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Standartları için tıklayınız.