Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

6306 Yasa kapsamında 07.07.2014 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile kurularak faaliyet gösteren müdürlük 04.09.2014 tarih 63 sayılı meclis kararı ile onaylanan görev ve çalışma yönetmeliğinde tanımlanan aşağıdaki görevleri ifa eder.

Eski ve deprem güvenliği olmayan yapılara ait hazırlanan riskli bina tespit raporlarını inceler, onaylar.

 Ada, bölge, mahalle bazlı malik, kurum talepleri veya idarenin kararı doğrultusunda eski ve deprem güvenliği olmayan yapı stokunu inceler/inceletir raporlar ve çalışma alanının riskli alan ilan edilmesi sürecini yönetir, takip eder

Çağdaş şehircilik anlayışına uygun olmayan alan bölgelerde yapılan çalışmalarla kentsel dönüşüm odaklı konut, işyeri, alışveriş, gezinti ve spor alanları, yol,  park, otopark kent mobilyaları ile birlikte düzenleyerek modern projeler hazırlar/hazırlatır. 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.