İHALE DETAY

YİYECEK İÇECEK BÜFESİ KİRALAMA İŞİ

YİYECEK İÇECEK BÜFESİ KİRALAMA İŞİ

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES : Barbaros Mahallesi Ihlamur Sokak No: 2/B-1

İLGİLİ TELEFON : (216)688 74 00/ 571

İHALENİN YAPILACAĞI YER : Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ : KİRALAMA

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif

HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi Kasteli iş Merkezi yanı parkı içinde

HİZMETİN NİTELİĞİ : Yiyecek İçecek büfesi

İLAN METNİ

1- İHALE BİLGİLERİ

a) İli

İSTANBUL

b) İlçesi

ATAŞEHİR

c) Mahallesi

KÜÇÜKBAKKALKÖY

d) Cinsi

BÜFE

2-Aylık Muhammen Bedel

750.00TL.

3- Süresi

3 YIL

4- Geçici Teminat

270.00TL.

5- Dosya

250.00TL.

6- İştirak Teminatı

2.000.00TL.

7- İhale Tarihi ve Saati

13/09/2011/ Saat-11,00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Gerçek Kişiler

1-) Dilekçe

2-) Nüfus Cuzdanı Sureti

3-) Kanuni İkametgah Senedi

4-) Geçici Teminat Makbuzu

5-) İhale İştirak Teminat Makbuzu

6-) İhale Dosyası alındı Makbuzu

7-) Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tastikli vekaletname ile vekilin noter tastikli imza sürküleri

Tüzel Kişilerden

1-)Dilekçe

2-)Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3-Ticaret veya Sanayi Odasından 2011Yılı İçerisinde alınmış, ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

4-)Geçici Teminat Bedeli makbuzu

5-)İhale İştirak Teminat Makbuzu

6-)İhale Dosya alındı Makbuzu

7-)Şirketin Vekaleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname ile vekilin noter tastikli imza sürküleri

 

Bu ihaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin ihale saatinden iki saat öncesine kadar istenen evrakları tamamlayıp, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Büro Şefliğine teslim edilmesi ve ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gereklidir.

İLAN OLUNUR