İHALE DETAY

ÖRNEK MAHALLESİ BÜFE KİRALAMA İŞİ

ÖRNEK MAHALLESİ BÜFE KİRALAMA İŞİ

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak,  No: 4/A

İLGİLİ TELEFON

0 (216) 570 50 00 / 1442

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ

Kiralama

İHALE USULÜ

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif

HİZMETİN YAPILACAĞI YER

Örnek Mahallesi, Ercüment Batanay Sokak, No:12/1, 22/2 pafta, 2274 ada, 1 parsel park alanında bulunan 12,96m2’lik büfe

HİZMETİN NİTELİĞİ

Büfe

İHALE KAYIT NO

2018/364

 

İLAN METNİ

 

 

 

1- İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe

İSTANBUL / Ataşehir

b) Mahallesi

Örnek

c) Cinsi

Büfe

2- Aylık Muhammen

    Kira Bedeli

1.300,00-TL + KDV 

3- Süresi

3 Yıl

4- Geçici Teminat

1.404,00-TL

5- Dosya (Şartname Bedeli)

250,00-TL

6  6-İhale Tarihi ve Saati

03.05.2018 Saat: 11.00

                                                                                             

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

      Gerçek Kişiler

 

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)
 2. Kanuni İkametgâh Belgesi
 3. Geçici Teminat makbuzu
 4. İhale dosyası alındı makbuzu
 5. Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  
 6. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

 

 Tüzel Kişilerden

 

 1. Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
 2. Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
 3. Geçici Teminat makbuzu
 4. İhale dosyası alındı makbuzu
 5. Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  
 6. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

 

     İstenilen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.           

İsteklilerden istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR