İHALE DETAY

KONUT KİRALAMA ALIMI İŞİ

KONUT KİRALAMA ALIMI İŞİ

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE DAİRELER (KONUT) KİRAYA VERİLECEKTİR.

İŞİN ADI

ADRES BİLGİSİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan özellikleri aşağıda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 2019/423 – 2019/424 – 2019/425 – 2019/426 nolu Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1,

C1 Blok Ataşehir/İSTANBUL

 

Blok No

Kat No

Bağımsız Bölüm

Daire No

Kullanım Şekli

ve m2

Encümen Kararı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Gün

Ve Saat

C1

Zemin

1

Konut (101m2)

2019-423

1.360,00-TL

1.468,80-TL

250,00-TL

27.08.2019

11: 00

C1

Zemin

2

Konut (101m2)

2019-424

1.360,00-TL

1.468,80-TL

250,00-TL

27.08.2019

11: 30

C1

Zemin

3

Konut (101m2)

2019-425

1.360,00-TL

1.468,80-TL

250,00-TL

27.08.2019

12: 00

C1

Zemin

5

Konut (101m2)

2019-426

1.360,00-TL

1.468,80-TL

250,00-TL

27.08.2019

12: 30

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler

1.Nüfus Cüzdan Sureti.

2. Kanuni İkametgâh Belgesi.

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4. Şartname alındı makbuzu.

5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.

6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

7. Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

 

 

 

 

 

Tüzel Kişilerden

1. Şirket yetkilisi olduğuna dair Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

2. Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4. Şartname alındı makbuzu.

5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.

6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

7.Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

 

İstenilen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.           

 

İsteklilerden istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR