İHALE DETAY

GSM BAZ İSTASYONU KİRALAMA

GSM BAZ İSTASYONU KİRALAMA

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADARE: Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A

İLGİLİ TELEFON: (216)570 50 00/1442

İHALENİN YAPILACAĞI YER: Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ: KİRALAMA

İHALE USULÜ: 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü

HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Ataşehir Belediye sınırları 

HİZMETİN NİTELİĞİ:  GSM Baz istasyonu

İHALE KAYIT NO: 2016/76                                          

 

İLAN METNİ

 

1- İHALE BİLGİLERİ

 

 

a) İl/İlçe

İSTANBUL/ ATAŞEHİR

b) Mahallesi

MUHTELİF YERLER

c) Cinsi

GSM Baz istasyonu

Yıllık Muhammen (Her Bir Baz İstasyonu için)  Kira Bedeli

16.520,00.TL + KDV  (On altı bin beş yüz yirmi TL + KDV )

2- Baz İstasyonu  Sayısı

 13

3- Süresi

3 YIL

4- Geçici Teminat

19.328,40.TL

5- Dosya(Şartname Bedeli)

300,00.TL

6- İhale Tarihi ve Saati

03/03/2016 Saat- 11:30

                                              

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

              Gerçek Kişiler

 

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti
 2. MERNİS Kaydındaki Kanuni İkametgâh Belgesi
 3. Geçici Teminat makbuzu
 4. İhale dosyası alındı makbuzu
 5. SGK. Vergi Dairesi ve Belediyeden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar 2886 sayılı yasa kapsamında alınmış  borcu  olmadığına dair belge.
 6. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 
 7. Ticaret ve Sanayi Odasından İletişim işi yaptıklarına dair belge 

 

             Tüzel Kişilerden

 

 1. Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
 2. Ticaret ve Sanayi Odasından  alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale ilan süresinde  İletişim işi yaptıklarını gösterir faaliyet belgesinin onaylı sureti
 3. Geçici Teminat Belgesi
 4. İhale dosyası alındı makbuzu
 5. SGK. Vergi Dairesi ve Belediyeden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar 2886 sayılı yasa kapsamında alınmış  borcu  olmadığına dair belge. 
 6. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 
 7. Temsilci veya Vekilin Kimliği

 

            Bu ihaleye ait ihale hazırlık dosyası İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Ataşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

             

İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır. İhaleye  katılacak iştirakçilerin tüm belgeleri hazırlayarak ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekir.

 

İLAN OLUNUR