İHALE DETAY

BÜFE KİRALAMA İŞİ

BÜFE KİRALAMA İŞİ

 

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak,  No: 4/A

İLGİLİ TELEFON

0 (216) 570 50 00 / 1442

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ

Kiralama

İHALE USULÜ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü

HİZMETİN YAPILACAĞI YER

Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, 3356 Ada, 5 Parsel karşısı park alanı önünde bulunan 20m2 alanlı büfe

HİZMETİN NİTELİĞİ

Büfe

İHALE KAYIT NO

2016/760

 

İLAN METNİ

 

 

 

1- İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe

İSTANBUL / Ataşehir

b) Mahallesi

Barbaros

c) Cinsi

Büfe

2- Aylık Muhammen

    Kira Bedeli

2.000,00-TL + KDV 

3- Süresi

3 Yıl

4- Geçici Teminat

2.160,00-TL

5- Dosya (Şartname Bedeli)

250,00-TL

6  6- İhale Tarihi ve Saati

17.01.2017 Saat: 11.20

                                                                                             

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

      Gerçek Kişiler

 

1)Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2)Kanuni İkametgâh Belgesi

3)Geçici Teminat makbuzu

4)İhale dosyası alındı makbuzu

5)Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  

6)Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

 

 Tüzel Kişilerden

 

1)Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2)Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3)Geçici Teminat makbuzu

4)İhale dosyası alındı makbuzu

5)Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  

6)Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

 

     İstenilen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.           

İsteklilerden istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR