İHALE DETAY

BÜFE KİRALAMA İŞİ

BÜFE KİRALAMA İŞİ

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM  : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES : Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A

İLGİLİ TELEFON  : 0 (216) 570 50 00 / 1442

İHALENİN YAPILACAĞI YER  : Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ : KİRALAMA

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif

HİZMETİN YAPILACAĞI YER  : Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 1891 ada, 1 parsel önü park alanında bulunan 45,60m2 gazete satış büfesi

HİZMETİN NİTELİĞİ  : Gazete Büfesi

İHALE KAYIT NO   : 2016/132                                        

 

İLAN METNİ

 

1- İHALE BİLGİLERİ

 

 

a) İl/İlçe

İSTANBUL/ ATAŞEHİR

b) Mahallesi

Atatürk

c) Cinsi

Gazete Büfesi

2- Aylık Muhammen

    Kira Bedeli

1.800,00-TL + KDV 

3- Süresi

3 Yıl

4- Geçici Teminat

1.944,00-TL

5- Dosya (Şartname Bedeli)

250,00-TL

6- İhale Tarihi ve Saati

29.03.2016 Saat: 13.15

                                                                                             

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

      Gerçek Kişiler

 

1)Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2)Kanuni İkametgâh Belgesi

3)Geçici Teminat makbuzu

4)İhale dosyası alındı makbuzu

5)Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar 2886 Sayılı yasa kapsamında alınmış borcu yoktur yazısı  

6)Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

 

 Tüzel Kişilerden

 

1)Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2)Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3)Geçici Teminat makbuzu

4)İhale dosyası alındı makbuzu

5)Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar 2886 Sayılı yasa kapsamında alınmış borcu yoktur yazısı  

6)Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

 

     İstenilen tüm Belgelerin aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.           

 

      İsteklilerden istenen evrakları tamamlayıp, Dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.