ADRES
      Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A
      Pk: 34746 Ataşehir - İstanbul

      TELEFON
      +90 216 570 50 00

      E-POSTA
      info@atasehir.bel.tr

      ATAŞEHİR ÇEVRE İLE İTÜ “HAVA”DA BİRLEŞTİ

      30.11.2016

      Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle yürütülen “Ataşehir İlçesi Hava Kalitesinin İzlenmesi ve Modellemesi” çalışmaları kapsamında “Ataşehir’de İklim Risk Yönetimi Paneli” 29 Kasım Salı günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

      Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal’ın moderatörlüğünde gerçekleşensen panele İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Doç. Dr. Hüseyin Toros ile AES Mühendislik Ltd. Şti. Genel Müdürü Kerem Anbarcı konuşmacı olarak katıldılar. Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, Ataşehir Belediyesi Birim Müdürleri ile çok sayıda çevreci vatandaş da panelde dinleyici olarak bulundular.

      Prof. Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinin Türkiye’ye olası etkileri konusunun uzun vadeli bir afet gibi ele alınması ve ortaya koyduğu riskleri azaltmak için risk yönetimine gidilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de “afet risk yönetimi stratejisi”yle birlikte “iklim değişimine uyum”, artık tüm politika, plan ve programlarda “İklim Risk Yönetimi” adı altında birleşik bir şekilde düşünülerek ele alınmalıdır diyen Kadıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “ Diğer bir deyişle; kalkınma, iklim değişikliği ve afet risk yönetimi konularında çalışan kurum ve uzmanların artık ‘İklim Risk Yönetimi’ kapsamında birlikte çalışarak kaynaklarını bütünleşik ve daha etkin bir şekilde kullanması gerekiyor”

      Panel’in bir diğer konuşmacısı olan Toros, “Yerel yönetimler hava kalitesinin arttırılması için gereken tedbirleri, Çevre Mevzuatı kapsamında arttırmalı, hava kalitesinin korunması, yönetimi ve hava kalitesinin doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlamalıdır.” dedi.  Toros, bu amaçla Ataşehir Belediyesi’nin Hava Kalitesi İstasyonu kurarak, ısınma, ulaşım ve sanayi kaynaklı kirlilik seviyelerinin parametrelerini ölçeceğini söyledi. Kurulan istasyon ve civar bölgelerden elde edilebilen hava kalitesi verileri ölçüm sonuçlarının, hava kalitesi standartları ve indeksi açısından analiz edilerek değerlendirileceğini aktaran Toros, Ataşehir ilçesinin hava kalitesinin, hem yerel yönetimler hem de kamuoyunun farkındalığı ve duyarlılığı sayesinde insan ve çevre sağlığına en az zarar verecek seviyelerde tutulmaya çalışılacağını söyledi.

      Kerem Anbarcı ise konuşmasında, Belediyeler, Toplum Sağlığı Kurumları ve Çevre Koruma Kurumları için kentsel yerleşim bölgelerinde, yaşam alanlarında, endüstriyel bölgelerde yapılaşmaya bağlı mikro iklim değişimlerinin, kentsel ısı adacıkları oluşumunun, nem ve sıcaklık dağılımlarının öngörülmesi konularına ilişkin bilgiler aktardı.

      Ataşehir’de İklim Risk Yönetimi Paneli’ne katılımlarından dolayı günün anlam ve önemi için katılımcılara çam fidanı hediye edildi.

      2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Daire Satışı | Ataşehir Belediyesi

           ADRES
           Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A
           Pk: 34746 Ataşehir - İstanbul

           TELEFON
           +90 216 570 50 00

           E-POSTA
           info@atasehir.bel.tr

           İHALE DETAY

           2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Daire Satışı

           2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Daire Satışı

           ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE DAİRELER SATILACAKTIR.

           İŞİN ADI

           BİNA ARSA ALANI (M2)

           ADRES BİLGİSİ

           Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 245-246 Pafta, 3374 Ada, 1 Parsel Sayılı  taşınmazda Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Dairelerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve devamı Maddelerine göre 10 Adet Daire Satış İşlemi.

           57.755,73m2

           Atatürk Mahallesi,Fazılpaşa Sok No:13 Ataşehir/İSTANBUL

           2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİ KAPSAMINDA SATIŞI YAPILACAK ON ADET DAİRENİN NİTELİKLERİ

            

           Sıra No

           Arsa Payı

           Blok No

           Kat No

           Bağımsız Bölüm

           No

           İnşaat Türü/

           İnşaat Sınıfı

           Kullanım Şekli

           Muhammen Bedel

           Geçici Teminat Bedeli (TL)

           Dosya Satış Bedeli (TL)

           İhale Gün

           Ve Saat

           1

           774600/119508150

           C1

           18

           110

           Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

           Mesken

            

           550.000,00-TL

           16.500,00-TL

           500,00-TL

           31/10/2017

           11:00

           2

           774600/119508150

           C1

           18

           111

           Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

           Mesken

            

           550.000,00-TL

           16.500,00-TL

           500,00-TL

           31/10/2017

           11:30

            

           3

           774600/119508150

           C1

           19

           116

           Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

           Mesken

            

           550.000,00-TL

           16.500,00-TL

           500,00-TL

           31/10/2017

           12:00

           4

           774600/119508150

           C1

           19

           117

           Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

           Mesken

            

           550.000,00-TL

           16.500,00-TL

           500,00-TL

           31/10/2017

           13:00

           5

           774600/119508150

           C1

           20

           122

           Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

           Mesken

            

           550.000,00-TL

           16.500,00-TL

           500,00-TL

           31/10/2017

           13:30

           6

           774600/119508150

           C1

           20

           123

           Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

           Mesken

            

           550.000,00-TL

           16.500,00-TL

           500,00-TL

           31/10/2017

           14:00

           7

           774600/119508150

           C1

           21

           128

           Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

           Mesken

            

           550.000,00-TL

           16.500,00-TL

           500,00-TL

           31/10/2017

           14:30

           8

           774600/119508150

           C1

           21

           129

           Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

           Mesken

            

           550.000,00-TL

           16.500,00-TL

           500,00-TL

           31/10/2017

           15:00

           9

           774600/119508150

           C1

           22

           134

           Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

           Mesken

            

           550.000,00-TL

           16.500,00-TL

           500,00-TL

           31/10/2017

           15:30

           10

           774600/119508150

           C1

           22

           135

           Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

           Mesken

            

           550.000,00-TL

           16.500,00-TL

           500,00-TL

           31/10/2017

           16:00

                                    

            

           İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

           Gerçek Kişiler

           1.Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

           2.Kanuni İkametgâh Belgesi

           3.Geçici Teminat makbuzu

           4.İhale dosyası alındı makbuzu

           5.Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

           6.Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

           Tüzel Kişilerden 436140/512568000

           1.Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

           2.Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

           3.Geçici Teminat makbuzu

           4.İhale dosyası alındı makbuzu

           5.Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

           6.Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

           *İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

           *Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

           *Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

           *İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

            

           İLAN OLUNUR