Hukuk İşleri Müdürlüğü

• Hukuk İşleri Müdürlüğü; Ataşehir Belediye başkanlığı ile ilgili her türlü uyuşmazlığın belediye başkanlığı adına her türlü idari ve adli mercilerdeki hukuki işlerinin takibi; hukuki işlemlerin yürütülmesi yanında hukukun dinamik yapısı nedeni ile sürekli değişen yasal düzenlemeler ışığında hukuki altyapının hazırlanması,
• Belediyenin ve dolayısı ile de Ataşehirli vatandaşlarımızın hukuki haklarını korumak için gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi,
• Hukuk devleti olmanın bilinci ile yasal düzenlemeler çerçevesinde Ataşehir belediye başkanlığının hukuki yararlarının korunması anlayışı ve yaklaşımı ile Ataşehir Belediye’sinin temel vizyonunu oluşturmakla görevli müdürlüktür.