İMAR PLANLARINDAKİ SON DURUM ATAŞEHİR EKSPRES'İN YENİ SAYISINDA

6.4.2017

Küçükbakkalköy ve İçerenköy mahallelerinin nâzım imar planları hâlâ onama bekliyor. Aralık 2016 tarihinde çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi planlarla ilgili Aralık 2016’da karar almasına rağmen resmi yazı henüz Ataşehir Belediyesi’ne ulaşmadı. Meclis’in kararından sonra bir an önce planların da çıkacağına dair umuda kapılan mahalle sakinleri şimdi de gecikmenin nedenini merak ediyor, bürokrasinin ağır işlemesinden yakınıyor.

Bilindiği gibi, 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı yapma yetkisi İBB’nin. İBB planı yaparak, yasal prosedür gereği kendi meclisine gönderdi. Meclis, İmar Komisyonu’na havale etti, komisyon uygun bulduğu değişiklikler ile birlikte planı tekrar İBB Meclisi’ne sundu. Meclis de onadı ve Şehir Planlama Müdürlüğü’nden daire başkanına, genel sekreter yardımcısından genel sekretere ve belediye başkanına kadar bürokrasinin imzasına açıldı. Özetle bugüne kadar süreç böyle işledi ve imza aşamasında mekanizma yavaşladı. Dahası, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ne zaman imzalayacağı ve sonrasında ilçe belediyesine ne zaman geleceğine dair net bir tarih yok. Vatandaşlar imzaların tamamlanmasını, bir ay süreyle askıya çıkarılmasını ve Ataşehir Belediyesi’ne gönderilmesini bekliyor.

YENİSAHRA VE BARBAROS’TA TALEP TOPLANIYOR

Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nâzım İmar Planları ise İBB tarafından onandıktan sonra Ataşehir Belediyesi’ne ulaştı. Ataşehir Belediyesi’nin, 1/1000 ölçekli planların hazırlanması için çıktığı ihale süreci ise devam ediyor. Bu arada planlar askıdayken vatandaşların, meslek odalarının ve Ataşehir Belediyesi’nin itirazları da İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek komisyona gönderildi.

İmar Komisyonu, değerlendirmelere dayalı bir değişiklik yaparak, 15.12.2016tarihinde yeni bir karar aldı. Bu kararla, emsal değerlerini değiştirdi. Değişiklik ise plan notlarının geneliyle çelişki oluşturdu. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, çelişkinin düzeltilmesi için İmar Komisyonu’na tekrar yazı gönderdi. Yazı da yaklaşık üç aydır komisyonda. Ataşehir Belediyesi ise, 1/1000 ölçekli planları netleştirip ilçe belediye meclisine sunmak için değişiklikleri bekliyor.

Süreç devam ederken Ataşehir Belediyesi’ne 1/1000 ölçekli imar planlarını hazırlayacak olan firma, müteahhitler ile vatandaşların anlaştığı parselleri belirledi. Bu alanlar sahanın yaklaşık yüzde 25’i civarında. Talep toplama aşaması da hâlâ devam ediliyor.

Ataşehir’in geleceğini de belirleyecek bu durum ne zaman netlik kazanacak bilinmiyor. Ama Ataşehir Belediyesi’nin tercihi şimdiden belli. Planların ilçenin 25-40 yıllık geleceğini şekillendireceğini göz önünde bulundurarak, düzenlemelerin, uzun vadeli olmasını yeğliyor.