T.C. Ataşehir İlçesi Belediye Başkanlığı'ndan

7.8.2012

Ataşehir İlçesi, 221/2 Pafta, 2534 Ada, 14-15-16-17-18-19 Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Örnek, Esatpaşa, Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı Tadilatı 16.06.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olup, 17.08.2012-17.09.2012 tarihleri arasında Başkanlığımızca, Barbaros Mahallesi Ihlamur Sokak No:2B/1 Batı Ataşehir Ek Hizmet Binası 4. Kat Plan ve Proje Müdürlüğünde askıya çıkarılacağı ilan olunur.