PERKÜSYON ÖĞRENCİLERİ YIL SONU KONSERİ

10.6.2018

Ritim her yerdedir. Kalp atışından nefes alışına, yürüyüşten zamanın akışına kadar hayatın her alanındadır. Hatta müzik, ritimle başlamıştır denilebilir. Hayatın ritmi, müziğe farklı kültürlerde, farklı vurmalı enstrümanlarla yansır.

Bu yansımanın oluşturduğu vurmalı enstrümanların tamamı “Perküsyon” adıyla anılır. 2017 – 2018 Yılı Sanat Eğitimlerini başarı ile tamamlayan perküsyon öğrencilerimizin, eğitim dönemi süresince öğrendikleri ritimleri sahneleyecekleri bu özel konsere davetlisiniz.

Eğitmen: Alşan Ozan Aslan

Tarih: 10 HAZİRAN Saat: 17.00 Yer: MSKM (Çocuk)
Tarih: 12 HAZİRAN Saat: 21.00 Yer: MSKM (Çocuk