Meclis Gündem İlanı

2.5.2014

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
         
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisi 05 Mayıs 2014 Pazartesi gününden 09 Mayıs 2014 Cuma günü akşamına kadar 5 günlük süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapacaktır. 

        Bu Toplantının ilk birleşimi 05 MAYIS 2014 Pazartesi günü saat 17:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.          
                                         
                       
1-2014 yılı devir ücretinin belirlenmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/04/2014 tarihli ve 1773/927581 sayılı teklifi.
2- 22/02/2011 tt’li 1/1000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Plan notu tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/04/2014 tarihli ve 827735/589 sayılı teklifi.
3-Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa
Mahallesi 2 pafta 1762 parsele ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına  ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/04/2014 tarihli ve 848075/602 sayılı teklifi.
4-Muhtelif   Parsellerin İstikametine  ait   1/1000   ölçekli Samandıra  Uygulama  İmar Planı Değişikliğine   ilişkin Plan ve  Proje Müdürlüğünün 29/04/2014 tarihli ve 978916/605 sayılı teklifi.
5-Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi   247 pafta   2920 ada 1-2-3-4 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün  29/04/2014 tarihli ve  915759/606 sayılı teklifi.
6-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 231 pafta 1900 ada  46-51 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/04/2014 tarihli ve 854228/604 sayılı teklifi.
7-Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 2250 ada 45-46 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkinPlan ve Proje Müdürlüğünün 29/04/2014 tarihli ve 895499/603 sayılı teklifi.
8-Hizmet alımına ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün 29/04/2014 tarihli ve 979345/55 sayılı teklifi.
9- 2013 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/04/2014 tarihli ve 1821/979729 sayılı teklifi.
10-2013 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/04/2014 tarihli ve 1822/979735
sayılı teklifi.
11-Planlı Alanlar  Tip İmar Yönetmeliğine Göre  Estetik  Komisyonu oluşturulmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2014 tarihli ve 976671-3478 sayılı teklifi.
12-Plan ve Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yapı Kontrol
Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatlarına ilişkin Özel  Kalem Müdürlüğünün 30/04/2014 tarihli ve 980369/67 sayılı teklifi.