KAYIŞDAĞI MAH. 1255 ADA,3 PARSELE İLİŞKİN UPİ-4881 ,1 PLAN İŞLEM NUMARALI 1/1000 ÖLÇ.UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU.

7.11.2017

T.C.

ATAŞEHİR İLÇESİ BELEDİYE

BAŞKANLIĞINDAN

Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi, 1255 ada, 3 parsele ilişkin UİP - 4881,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 24.07.2017 tarihinde onanmış olup, 31.10.2017- 29.11.2017 tarihleri arasında Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4A Batı Ataşehir adresinde, Başkanlığımızca 1. Kat Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılacağı ilan olunur.