ATAŞEHİR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

9.5.2019

T.C.

ATAŞEHİR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul İli Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Gecekondu Önleme Bölgesine ilişkin UİP-37805 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veUİP-37806 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 19. ve Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 02.05.2019 tarihinde onanmış olup, 09.05.2019 - 07.06.2019 tarihleri arasında Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir adresinde, Başkanlığımızca 1. Kat Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılacağı ilan olunur.

 

İmar Planına ulaşmak için tıklayınız.

İmar Planına ulaşmak için tıklayınız.

İmar Planına ulaşmak için tıklayınız.