ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

11.9.2017

                 ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :        2’NCİ

 

TOPLANTI YILI   :        4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :        EYLÜL AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ   :   11/09/2017 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :   17:00

 

BİRLEŞİMİ   :        1’İNCİ

 

 

                                                                                                                          Battal İLGEZDİ

                                                                                                                        Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

1-Meclis Üyesi Akan BUZTAŞ’ın istifası ile boşalan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna yeni üye seçimi.

2-İçkili yerler krokisine ilave yapılmasına ilişkin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 10/08/2017 tarihli ve E.2017-2513/25331 sayılı teklifi.

3-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Kapalı Pazar Yeri hususunda Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında hizmet protokolü imzalanması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 10/08/2017 tarihli ve E.2017-7173 sayılı teklifi.

4-Araç Kiralama İhalesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18/08/2017 tarihli ve E.2017-863 sayılı teklifi.

5-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi, 245-246 Pafta, 3374 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan belediyemize ait 51 adet bağımsız bölümlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g Maddesine istinaden Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2017 tarihli ve E.2017-3506 sayılı teklifi.

6-Ataşehir İlçesi Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Samandıra 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 24/08/2017 tarihli ve E.2017-3825/26666 sayılı teklifi.

7- (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/08/2017 tarihli ve E.2017-2580 sayılı teklifi.

8-Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No: 3/1 kapı sayılı yerin “Devekuşu Kabare Müzesi veya Devekuşu Kabaresi Müze Evi” olarak düzenlenmesi ve müze ile ilgili taraflar arasında yapılacak protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/08/2017 tarihli ve E.2017-1062/26846 sayılı teklifi.

9-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi 6546 parselin yaklaşık 12.500 m² alanının, Gülermak-Nurol Metro Yapım Adi Ortaklığına 58 ay süre ile şantiye alanı olarak tahsis edilmesi hususunda uygulamaya yönelik işbirliği protokolünün imzalanabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g Maddesine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 25/08/2017 tarihli ve E.2017-2708 sayılı teklifi.

RAPORLAR                                    :

10-Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 1938 Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 Parseller İle Bir Miktar Kadastral Boşluğa Ait Örnek, Esatpaşa, Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/07/2017 tarihli ve 43 sayılı raporu.

EK GÜNDEM___________  ____  _:

11-Borçlanma hususunda alınan 07/07/2017 tarihli ve 057 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/09/2017 tarihli ve E.2017-3489 sayılı teklifi

12-Ödenek Aktarmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08/09/2017 tarihli ve E.2017-3524 sayılı teklifi.

13-Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 2505 Ada 1 ve 4 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25/08/2017 tarihli ve E.2017-3866 sayılı teklifi.