ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.7.2017

                     ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :        2’NCİ

 

TOPLANTI YILI   :        4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI    :       TEMMUZ AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ   :        07/07/2017 CUMA

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :        17:00

 

BİRLEŞİMİ    :        3’ÜNCÜ

 

 

                                                                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                 :

 

TEKLİFLER                                     :

      ______

 

RAPORLAR                                       :

 

1-Kadın Girişimciler ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak sözleşme ve KOSGEB’le yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunun 06/07/2017 tarihli ve 33/21 sayılı ortak raporu.

2-Borçlanma hususunda alınan 07/04/2017 tarihli ve 034 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/07/2017 tarihli ve 34 sayılı raporu.

3-Amatör spor kulüplerine yardım yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 06/07/2017 tarihli ve 35/04 sayılı ortak raporu.

4-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonu ile Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunun 06/07/2017 tarihli ve 36/22 sayılı ortak raporu.

5-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belediyemize tahsis edilen 2.876.803,39 TL şartlı hibe yardımının talep edilmesi, bu yardımın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendine göre kabulü için karar alınması, konu ile ilgili kamu kurumları ve belediyemiz arasında uygulamaya yönelik işbirliği protokollerinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/07/2017 tarihli ve 37 sayılı raporu.