ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

3.7.2017

                  ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :        2’NCİ

 

TOPLANTI YILI  :        4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :        TEMMUZ AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ   :    03/07/2017 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :  17:00

 

BİRLEŞİMİ  :    1’İNCİ

 

 

                                                                                                                       Battal İLGEZDİ

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

1-Kadın Girişimciler ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak sözleşme ve KOSGEB’le yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 15/06/2017 tarihli ve E.2017-323 sayılı teklifi.

2-Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 1938 Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 Parseller İle Bir Miktar Kadastral Boşluğa Ait Örnek, Esatpaşa, Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 19/06/2017 tarihli ve E.2017-2892 sayılı teklifi.

3-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy (İdari Mahallesi İnönü) Mahallesi, 1941 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 19/06/2017 tarihli ve E.2017-2898 sayılı teklifi.

4-Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi 203 Pafta, 3366 Ada, 1 Parsele ait 1/1000 ölçekli İçerenköy Mahallesi Islah İmar-Revizyon İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 21/06/2017 tarihli ve E.2017-2937 sayılı teklifi.

5-Borçlanma hususunda alınan 07/04/2017 tarihli ve 034 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/06/2017 tarihli ve E.2017-2558 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                      :

6-Onaylı yol ismi bulunan “Mevlana Camii Sokak” isminin “Bayraktar Cami Sokak” olarak değiştirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/06/2017 tarihli ve 32 sayılı raporu.

EK GÜNDEM___________  ____  _:

7-Amatör spor kulüplerine yardım yapılmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/07/2017 tarihli ve E.2017-836 sayılı teklifi.

8-Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 03/07/2017 tarihli ve E.2017-360 sayılı teklifi.

9-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belediyemize tahsis edilen 2.876.803,39 TL şartlı hibe yardımının talep edilmesi, bu yardımın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendine göre kabulü için karar alınması, konu ile ilgili kamu kurumları ve belediyemiz arasında uygulamaya yönelik işbirliği protokollerinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 03/07/2017 tarihli ve E.2017-2125 sayılı teklifi.