ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

9.6.2017

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI : 4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI: HAZİRAN AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 09/06/2017 CUMA

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :17:00

 

BİRLEŞİMİ :3’ÜNCÜ

 

 

                                                                                                                                                       Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                                 :

 

TEKLİFLER                                     :

      ______

 

RAPORLAR                                       :

 

  1. İlçemiz sınırlarında ikamet eden Şehit ve Gazilerimizin birinci derece yakınlarının, 3-6 yaş grubu çocuklarının gündüz bakımevinden ücretsiz olarak (kreş kapasitesinin %3’ü oranında) yararlanabilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonunun 08/06/2017 tarihli ve 06 sayılı raporu.
  2. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. Prof. Hıfzı Özcan Cad. 1960 Ada 23 Parsel sayılı taşınmazın batısında imar planında park ve spor alanında bulunan 6.200 m2 alanlı yerin 10 yıl veya daha fazla süre ile Ataşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği adına tahsis edilmesini sağlamak için protokol düzenlemek ve imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/p ve 18/e maddelerine istinaden Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 08/06/2017 tarihli ve 24/30 sayılı ortak raporu.
  3. Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi 1791 Ada 9 Parsel sayılı 494,34 m2 alanlı taşınmazın satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g Maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08/06/2017 tarihli ve 27 sayılı raporu.
  4. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 3334 Ada 6, 7, 8 No’lu Parsellerin kuzeyinde koordinatları belirlenerek park alanı içerisinde gösterilen 50 m2’lik trafo alanının TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 30 yıllığına 1 (bir) Kuruş bedel ile İrtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08/06/2017 tarihli ve 28 sayılı raporu.
  5. Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mah. 12 Pafta 6430 Parsel sayılı 988,07 m2 alanlı taşınmazın satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g Maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08/06/2017 tarihli ve 29 sayılı raporu.