ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.4.2017

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ:  2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI: NİSAN AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 07/04/2017 CUMA

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 17:00

 

BİRLEŞİMİ  : 3’ÜNCÜ

 

                                                                                                                                      Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

      ______                

 

RAPORLAR                                      :

 

  1. Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi 1624 Ada, 47 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/03/2017 tarihli ve 10 sayılı raporu.
  2. Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi 1938 Ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 Parseller İle Bir Miktar Kadastral Boşluğa Ait Örnek, Esatpaşa, Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/03/2017 tarihli ve 11 sayılı raporu.
  3. İlçemiz sınırları içerisinde kalan 1/1000 Ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/03/2017 tarihli ve 12 sayılı raporu.
  4. Tehlikeli Atıkların Bertaraf Hizmeti Ücret Tarifesine ilişkin Tarife Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 06/04/2017 tarihli ve 04/04 sayılı ortak raporu.
  5. Tunceli İli Mazgirt Belediyesine 1 (bir) adet 2006 Model Renault Clio Symbol Alize cinsi aracın devir edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/04/2017 tarihli ve 17 sayılı raporu.
  6. İlçemizdeki amatör spor kulüplerine belediyemiz bünyesindeki spor tesislerinin tahsis edilmesini sağlamak için protokoller düzenlemek ve imzalamak üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 06/04/2017 tarihli ve 02/18 sayılı ortak raporu.
  7. Borçlanmaya ilişkin Hukuk Komisyonunun 07/04/2017 tarihli ve 19 sayılı raporu.