ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

2.11.2015

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YIL: 2’NCİ

 

TOPLANTI: KASIM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 02/11/2015 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17.00

 

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

 

                                                                                                                                                                                     Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                              :

 

TEKLİFLER                                     :

 

1-      Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 232 pafta 1901 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ihdas, takas ve terkin işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/10/2015 tarihli ve 1091752/4003 sayılı teklifi.

 

2-      Cam atıkların kaynağında ayrı toplanmasına ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 23/10/2015 tarihli ve 1359657/1196 sayılı teklifi.

 

3-      Amatör spor kulüplerine yardım yapılmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 27/10/2015 tarihli ve 1361664/524 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                                   :

 

4-      Yol aks değişikliklerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/10/2015 tarihli ve 46 sayılı raporu.

 

5-      Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi, 2257 ada 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/10/2015 tarihli ve 47 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM                                     :

 

6-      3 (üç) Yıl Süreli Microsoft Lisanslama Hizmeti Alımına ilişkin Bilgi İşlem Müdürlüğünün 02/11/2015 tarihli ve 1363762/413 sayılı teklifi.