ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

5.12.2016

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI: ARALIK AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 05/12/2016 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ:  17:00

 

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

 

 

                                                                                                                                                            Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                 :

 

  •   2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu.

 

TEKLİFLER                                     :

 

1-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 232 Pafta 1907 Ada 3 No’lu Parsel sayılı 289,00 m2 alanlı taşınmazın satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g Maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/11/2016 tarihli ve E.2016-2717 sayılı teklifi.

2-Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Belediyesi'ne 1922 Tip Mercedes-Benz Damperli Kamyon Cinsi Aracın devir edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24/11/2016 tarihli ve E.2016-840 sayılı teklifi.

3-Adalar Belediyesi’nin 50.000 (Ellibin) Litre motorin talebinin karşılanması ve teslimatın peyderpey yapılmasına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 30/11/2016 tarihli ve E.2016-864 sayılı teklifi.

4-Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 1938 Ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 No’lu Parseller İle Bir Miktar Kadastral Boşluğa Ait Örnek, Esatpaşa, Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 25/11/2016 tarihli ve E.2016-2931 sayılı teklifi.

5-Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi 1624 Ada 53 No’lu Parselin Plan Notu Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/11/2016 tarihli ve E.2016-2938 sayılı teklifi.

RAPORLAR                                       :

1-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 25/11/2016 tarihli ve 16/90 sayılı ortak raporu.

2-Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/11/2016 tarihli ve 71 sayılı raporu.

3-Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi 1624 Ada, 47 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23/11/2016 tarihli ve 72 sayılı raporu.

4-Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 11 pafta, 6673 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/11/2016 tarihli ve 73 sayılı raporu.

5-Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi, 1255 Ada, 3 No’lu Parselin Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/11/2016 tarihli ve 74 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM                                 :

 

1-2017 Mali Yılında Uygulanmak Üzere Hazırlanan Ücret Tarifeleri hususunda alınan 21/10/2016 tarihli ve 106 sayılı Meclis Kararında belirlenen diyetisyen muayene ücret tarifesinin tadil edilmesine ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün 05/12/2016 tarihli ve E.2016-389 sayılı teklifi.