ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.11.2016

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI:3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI: KASIM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 07/11/2016 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17:00

 

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

 

 

                                                                                                                                      Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                 :

 

TEKLİFLER                                     :

 

 1. Tapu Sicil Tüzüğü ile Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşımı amaçlayan, "TAKPAS" üzerinden paylaşım yapılması hususunda Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Bilgi İşlem Müdürlüğünün 28/10/2016 tarihli ve E.2016-330 sayılı teklifi.
 2. Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Bilgi İşlem Müdürlüğünün 02/11/2016 tarihli ve E.2016-336 sayılı teklifi.
 3. Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/10/2016 tarihli ve E.2016-2497 sayılı teklifi.
 4. Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi 1624 Ada, 47 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/11/2016 tarihli ve E.2016-2538 sayılı teklifi.
 5. Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 11 pafta, 6673 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/11/2016 tarihli ve E.2016-2539 sayılı teklifi.
 6. Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesi, 1255 Ada, 3 No’lu Parselin Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/11/2016 tarihli ve E.2016-2548 sayılı teklifi.
 7. Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 01/11/2016 tarihli ve E.2016-521 sayılı teklifi.
 8. Amatör spor kulüplerine yardım yapılmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01/11/2016 tarihli ve E.2016-634 sayılı teklifi.
 9. Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 02/11/2016 tarihli ve E.2016-506 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                       :

 

 1. Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 2106 Ada, 10 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/10/2016 tarihli ve 61 sayılı raporu.
 2. Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 816 Ada, 23 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/10/2016 tarihli ve 62 sayılı raporu.
 3. Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi Uygulama Revizyon İmar Planı 1937 Ada, 7 Parselin Bir Kısmı İle Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/10/2016 tarihli ve 63 sayılı raporu.
 4. Esatpaşa Mahallesi, 1938 Ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 Parseller İle Bir Miktar Kadastral Boşluğa Ait Örnek, Esatpaşa, Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/10/2016 tarihli ve 64 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM                                 :

 

 1. Malatya İli Arguvan Belediyesi’ne Renault D-Master Faz III Master PV Özel Amaçlı Cenaze Aracının devir edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 04/11/2016 tarihli ve E.2016-764 sayılı teklifi.
 2. 3194 Sayılı İmar Kanununun 23. Maddesi ile yol ve tretuvar tahrip ücretlerinin hesaplanması kriterleri doğrultusunda 2017 yılında da 10/11/2015 tarihli ve  2015/2-18 sayılı AYKOME kararındaki fiyatlar ile Bayındırlık fiyatları baz alınarak oluşturulan Ataşehir Belediyesi analizlerinin uygulanmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 04/11/2016 tarihli ve E.2016-2001 sayılı teklifi.
 3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında mimari projelerin elektronik ortamda alınması hususunda usul ve esasları belirleyen protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Bilgi İşlem Müdürlüğünün 07/11/2016 tarihli ve E.2016-342 sayılı teklifi.
 4. Paketli Ekmek Satışı Uygulamasına ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün 07/11/2016 tarihli ve E.2016-332 sayılı teklifi.