ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

11.7.2016

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI: TEMMUZ AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 11/07/2016 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 09:00

 

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

 

                                                                                                                                               İlhami YILMAZ

                                                                                                                                            Belediye Başkanı V.

 

G Ü N D E M                                                 :

 

TEKLİFLER                                     :

 

  1. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde adliye hizmetlerinde ve makam aracı olarak kullanılmak üzere; 1 (bir) adet (Renault Fluance, Toyota Corolla veya muadili) aracın 18 (onsekiz) ay süre ile çakar lamba ve siren takılarak, kasko, sigorta, tamir, bakım, yakıt, OGS/HGS, İSPARK kaydı vb. gider ve işlemlerin başkanlığımızca yerine getirilmesi suretiyle, bir şoförle birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 14/06/2016 tarihli ve E.2016-192-4025 sayılı teklifi.

 

  1. Artvin İli Ardanuç Belediyesine 1 (bir) adet Cenaze Taşıma Aracı cinsi aracın devir edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23/06/2016 tarihli ve E.2016-225 sayılı teklifi.

 

  1. Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/06/2016 tarihli ve E.2016-967-31799 sayılı teklifi.

 

4-Ödenek Aktarmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/06/2016 tarihli ve E.2016-1149 sayılı teklifi.

 

5-Kredi Teminatı için Garanti Bankası A.Ş. Batı Ataşehir Şube Müdürlüğüne/Şirketine SÜRESİZ verilmek üzere İller Bankası A.Ş.’den 9.000.000,00 (Dokuzmilyon) TL Gayri Nakdi Kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/06/2016 tarihli ve E.2016-1165 sayılı teklifi.

 

6-2016 Mali Yılı Ücret Tarifelerinde tadilat yapılması hususunda alınan 11.12.2015 tarihli ve 99 sayılı Meclis Kararının tashihi yapılarak, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Ücret Tarifesinin iptal edilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/06/2016 tarihli ve E.2016-1166 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                    :

 

  1. Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi 1703 ve 1705 No’lu Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/06/2016 tarihli ve 40 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM                                    :

    

       _________