ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

6.6.2016

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI: HAZİRAN AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 06/06/2016 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17:00

 

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

                                                                                                                                                               Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                 :

 

 •   2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu.

 

TEKLİFLER                                     :

 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belediyemize tahsis edilen 3.860.100,65 TL şartlı hibe yardımının talep edilmesi, bu yardımın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendine göre kabulü için karar alınması, konu ile ilgili kamu kurumları ve belediyemiz arasında uygulamaya yönelik işbirliği protokollerinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 25/05/2016 tarihli ve E.2016-310 sayılı teklifi.
 2. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 26/05/2016 tarihli ve E.2016-62 sayılı teklifi.
 3. Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 27/05/2016 tarihli ve E.2016-26 sayılı teklifi.
 4. Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi 1703 ve 1705 No’lu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/05/2016 tarihli ve E.2016-415 sayılı teklifi.
 5. Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi 816 Ada 23 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/05/2016 tarihli ve E.2016-416 sayılı teklifi.
 6. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2106 Ada 10 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/05/2016 tarihli ve E.2016-418 sayılı teklifi.
 7. Riskli yapılarda yol ve tretuvar tahrip bedelleri hususunda alınan 11.12.2015 tarihli ve 098 sayılı Meclis Kararının iptaline ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 31/05/2016 tarihli ve E.2016-365 sayılı teklifi.

8-(II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/05/2016 tarihli ve E.2016-352 sayılı teklifi.

 

9-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) veya ilgili Bakanlık dâhil bağlı kurumlarla ortak projeler geliştirmek, kat karşılığı, intifa hakkı tesisi karşılığı inşaat yapım, hasılat paylaşımı dâhil sözleşmeler, protokoller düzenlemek, imzalamak ve gerektiğinde bu taşınmaz malları satmak üzere 5393 sayılı Yasanın 18. Maddesi kapsamında Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/05/2016 tarihli ve E.2016-393 sayılı teklifi.

 1. Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 249 Pafta 1885 Ada 3 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Anatepe IV. Etap Yerleşme Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/06/2016 tarihli ve E.2016-499 sayılı teklifi.
 2. Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı 1463 Ada 12 (Yeni:21), 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 No’lu parsellere ait Plan Tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/06/2016 tarihli ve E.2016-500 sayılı teklifi.
 3. Gündüz Bakımevi Yönetmeliğine ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün 02/06/2016 tarihli ve E.2016-47 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                    :

 1. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2145 Ada 4 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13/05/2016 tarihli ve 20 sayılı raporu.
 2. Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 2257 Ada 19 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/05/2016 tarihli ve 21 sayılı raporu.
 3. Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi 2505 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No’lu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17/05/2016 tarihli ve 22 sayılı raporu.
 4. Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi 1082 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/05/2016 tarihli ve 23 sayılı raporu.
 5. Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi 11 Pafta 6673 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/05/2016 tarihli ve 24 sayılı raporu.
 6. Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi 1624 Ada 47 No’lu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27/05/2016 tarihli ve 25 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM                                    :

 1. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu ile Belediyemiz arasında protokol imzalanmasına ilişkin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 06/06/2016 tarihli ve E.2016-83 sayılı teklifi.
 2. Belediyemiz tarafından verilmekte olan “yıkım faaliyetleri için izin belgesi” öncesinde; kişi, kuruluş ve firmaların atık yönetim planı hazırlaması, tehlikeli ve tehlikesiz maddelerin yıkım öncesinde kontrollü olarak ortamdan uzaklaştırılması konularında denetim yapılmasına ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 06/06/2016 tarihli ve E.2016-164 sayılı teklifi.
 3. Nurhak İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06/06/2016 tarihli ve E-2016-186 sayılı teklifi.