ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.4.2016

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI : NİSAN AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 07/04/2016 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 15:00

 

BİRLEŞİMİ: 3’ÜNCÜ

 

                                                                                                                                                       Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                          

 

  GÜ N D E M                                                     :

 

TEKLİFLER                                            :

 

1-   2015 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/03/2016 tarihli ve 1471851/2437 sayılı teklifi.

 

2-   Meclis Üyeleri Kent Planlaması Tetkik Gezilerine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 30/03/2016 tarihli ve 1471830/48 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                              :

 

3-      Ücretsiz Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetinin 2 yıl süre ile kesintisiz verilebilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 2 sayılı raporu.

4-   Borçlanamaya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 4 sayılı raporu.

      

5-   Ataşehir İlçesi Atatürk Mah. Emekevler Bölgesi 245-246 pafta 3374 ada 1 parsel sayılı yerde belediyemize ait 5 adet C tipi blokların “Atapark Konutları” olarak isimlendirilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 27 sayılı raporu.

 

6-   Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 28 sayılı raporu.

 

7-      Hisseli parsellerin satışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 29 sayılı raporu.

8-      Kadın Derneği ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 30/4 sayılı ortak raporu.

9-      Ataşehir Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 31/5 sayılı ortak raporu.

10-    Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonu ile Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 32/6 sayılı ortak raporu.

 

11-    Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 33/7 sayılı ortak raporu.

 

12-  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 34/4 sayılı ortak raporu.

13-  Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 35/12 sayılı ortak raporu.

14-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 36/13 sayılı ortak raporu.

15-  Geçici kış bahçesi uygulamalarına izin verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/04/2016 tarihli ve 37/14 sayılı ortak raporu.