ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.4.2016

 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI: NİSAN AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 04/04/2016 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17:00

 

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

 

                                                                                                                                                       Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

  G Ü N D E M                                                 :

 

 • Denetim komisyonunun 24/03/2016 tarihli ve 45 sayılı raporu.

 

TEKLİFLER                                       :

 1. Meclis 1’inci ve 2’nci Başkan Vekilinin seçimi.
 2. Meclis Divan Kâtip Üyelerinin seçimi.
 3. Belediye Encümeninin 3 üyesinin seçimi.
 4. Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi.
 5. Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.
 6. 2015 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/03/2016 tarihli ve 1471851/2437 sayılı teklifi.
 7. Borçlanmaya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/03/2016 tarihli ve 1472142/2480 sayılı teklifi.
 8. Ataşehir İlçesi Atatürk Mah. Emekevler Bölgesi 245-246 pafta 3374 ada 1 parsel sayılı yerde belediyemize ait 5 adet C tipi blokların “Atapark Konutları” olarak isimlendirilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 22/03/2016 tarihli ve 1463448/1020 sayılı teklifi.
 9. (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/03/2016 tarihli ve 1470964/749 sayılı teklifi.
 10. Meclis Üyeleri Kent Planlaması Tetkik Gezilerine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 30/03/2016 tarihli ve 1471830/48 sayılı teklifi.
 11. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/03/2016 tarihli ve 1472743/8690 sayılı teklifi.
 12. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 31/03/2016 tarihli ve 1471663/648 sayılı teklifi.
 13. Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 31/03/2016 tarihli ve 1471668/6 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                    :

 

 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 21/03/2016 tarihli ve 25/07 sayılı ortak raporu.
 2. Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/03/2016 tarihli ve 10 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM________________  _: 

 

 1. Geçici kış bahçesi uygulamalarına izin verilmesine ilişkin Yapı Kontrol Müdürlüğünün 31/03/2016 tarihli ve 1472957/5300 sayılı teklifi.
 2. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Yapı Kontrol Müdürlüğünün 01/04/2016 tarihli ve 1473609/5344 sayılı teklifi.
 3. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01/04/2016 tarihli ve 1473728/310 sayılı teklifi.
 4. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/03/2016 tarihli ve 1472986/3381 sayılı teklifi.
 5. Hisseli parsellerin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/04/2016 tarihli ve 1470273/1184 sayılı teklifi.
 6. Ücretsiz Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetinin 2 yıl süre ile kesintisiz verilebilmesine ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün 01/04/2016 tarihli ve 1473813/180 sayılı teklifi.
 7. Kadın Derneği ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 01/04/2016 tarihli ve 1473892/669 sayılı teklifi.
 8. Ataşehir Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 01/04/2016 tarihli ve 1471673/650 sayılı teklifi.