ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

1.4.2016

 

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 04 Nisan 2016 Pazartesi gününden 08 Nisan 2016 Cuma günü akşamına kadar 5 günlük süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 04 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 17:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No:20 Kat:3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.              

 

                                                                                                                                                                           Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

                                                

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                         

 

G Ü N D E M                                                 :

·    Denetim komisyonunun 24/03/2016 tarihli ve 45 sayılı raporu.

 

TEKLİFLER                                     :

 1. Meclis 1’inci ve 2’nci Başkan Vekilinin seçimi.
 2. Meclis Divan Kâtip Üyelerinin seçimi.
 3. Belediye Encümeninin 3 üyesinin seçimi.
 4. Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi.
 5. Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.
 6. 2015 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/03/2016 tarihli ve 1471851/2437 sayılı teklifi.
 7. Borçlanmaya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/03/2016 tarihli ve 1472142/2480 sayılı teklifi.
 8. Ataşehir İlçesi Atatürk Mah. Emekevler Bölgesi 245-246 pafta 3374 ada 1 parsel sayılı yerde belediyemize ait 5 adet C tipi blokların “Atapark Konutları” olarak isimlendirilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 22/03/2016 tarihli ve 1463448/1020 sayılı teklifi.
 9. (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/03/2016 tarihli ve 1470964/749 sayılı teklifi.
 10. Meclis Üyeleri Kent Planlaması Tetkik Gezilerine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 30/03/2016 tarihli ve 1471830/48 sayılı teklifi.
 11. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/03/2016 tarihli ve 1472743/8690 sayılı teklifi.
 12. Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 31/03/2016 tarihli ve 1471663/648 sayılı teklifi.
 13. Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 31/03/2016 tarihli ve 1471668/6  sayılı teklifi.

RAPORLAR                                    :

 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 21/03/2016 tarihli ve 25/07 sayılı ortak raporu.
 2. Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24/03/2016 tarihli ve 10 sayılı raporu.