ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.1.2016

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 2’NCİ

 

TOPLANTI: OCAK AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 04/01/2016 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17:00

 

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

 

                                                                                                                                                                       Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

  G Ü N D E M                                              :

 

TEKLİFLER                                      :

 

 1. Denetim Komisyonuna üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/12/2015 tarihli ve 1401028/27891 sayılı teklifi.

 

 1. Meclis 2016 Yılı Çalışma Takvimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/12/2015 tarihli ve 1401033/27896 sayılı teklifi.

 

 1. Belediye Meclis Üyeleri huzur hakkına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/12/2015 tarihli ve 1401040/27899 sayılı teklifi.

 

 1. İçkili yerler krokisine ilave yapılmasına ilişkin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 16/12/2015 tarihli ve 1385956/3349 sayılı teklifi.

 

 1. Belediye Zabıta Personeli aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 23/12/2015 tarihli ve 1401673/7042 sayılı teklifi.

 

 1. Kıymet Takdir Komisyonunun Huzur Hakkı Ücretine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/12/2015 tarihli ve 1062977/5135 sayılı teklifi.

 

 1. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 232 pafta 1901 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ihdas, takas ve terkin işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda alınan 11/12/2015 tarihli ve 97 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/12/2015 tarihli ve 1091752/5148 sayılı teklifi.

 

 1. 2016 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/12/2015 tarihli ve 1405686/2708 sayılı teklifi.

 

 1. Sermaye artırımı yapılması hususunda alınan 11.12.2015 tarihli ve 100 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/12/2015 tarihli ve 1406198/6036 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                         :

 

 1. 3194 Sayılı İmar Kanununun 23. Maddesi ile yol tahrip birim fiyatlarında 2016 Yılı için 18/03/2015 tarihli, 2015/1-7 sayılı AYKOME kararındaki fiyatlar ile Bayındırlık fiyatları baz alınarak oluşturulan Ataşehir Belediyesi analizlerinin uygulanmasına ilişkin Tarife Komisyonunun 25/12/2015 tarihli ve 22 sayılı raporu.

 

 1. Ataşehir İlçesi, Fetih Mahallesi, 2184 ada,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 22, 23 no’lu parseller ve bir kısım yeşil alana ait 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/12/2015 tarihli ve 56 sayılı raporu.

 

 1. Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/12/2015 tarihli ve 57 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM__________________  _:

      ______