ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

12.12.2015

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 2’NCİ

 

TOPLANTI: ARALIK

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 11/12/2015 CUMA

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17.00

 

BİRLEŞİMİ: 3’ÜNCÜ

 

                                                                                                                                                                                        Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                 

   G Ü N D E M                                              :

 

TEKLİFLER                                     :

      ______

 

RAPORLAR                                                  :

1-      Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 232 pafta 1901 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ihdas,       takas ve terkin işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 25/11/2015 tarihli ve 61 sayılı raporu.

2-      Riskli yapılarda yol ve tretuvar tahrip bedellerine ilişkin Tarife Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun 10/12/2015 tarihli ve 18/64 sayılı ortak raporu.

3-      2016 Mali Yılı Ücret Tarifelerinde tadilat yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonunun 10/12/2015 tarihli ve 19 sayılı raporu.

4-      Sermaye artırımı yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 10/12/2015 tarihli ve 11/65 sayılı ortak raporu.

5-      Sivas İli Zara Belediyesine 1 adet Özel Amaçlı (SD Cenaze Araçları) aracın devir edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun10/12/2015 tarihli ve 66 sayılı raporu.

6-      Artvin İli Kemalpaşa Belediyesine 1 adet Cenaze Taşıma Aracı cinsi aracın devir edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 10/12/2015 tarihli ve 67 sayılı raporu.

7-      Malatya İli Arapgir Belediyesine 1 adet Vinç Kurtarıcı cinsi aracın devir edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 10/12/2015 tarihli ve 68 sayılı raporu.

8-      Ataşehir İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi F22D22C3C pafta 1031 ada 5 parsel sayılı yerde inşaatına başlanılan kültür tesisinin Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi olarak isimlendirilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 10/12/2015 tarihli ve 69 sayılı raporu.

9-      Meclis üyelerinin yurtdışı estetik kent planlaması tetkik gezisine ilişkin Hukuk Komisyonunun 10/12/2015 tarihli ve 70 sayılı raporu.