ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

1.10.2018

                                                                                                               

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ : 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 5’İNCİ

 

TOPLANTI: EKİM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 01/10/2018 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 17:00

 

BİRLEŞİMİ: 1’İNCİ

 

                                                                                                                                                                 İlhami YILMAZ

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı V.

 

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

  1. Ataşehir İlçesi genelinde geri dönüşebilen tüm atıkların kaynağında ayrı toplanarak, sağlıklı bir atık yönetimi oluşturmak ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda tarafımıza verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalarla işbirliği protokolleri yapılabilmesi konusunda Belediye Başkanı Makamına yetki verilmesine ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 25/09/2018 tarihli ve E.2018-675 sayılı teklifi.
  2. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet panelvan aracın tahsis edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25/09/2018 tarihli ve E.2018-1130/22703 sayılı teklifi.
  3. Ataşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2018 tarihli ve E.2018-3152 sayılı teklifi.
  4. Ataşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2018 tarihli ve E.2018-3151 sayılı teklifi.
  5. 2018 Mali Yılında uygulanmak üzere hazırlanan ücret tarifeleri hususunda alınan 06/09/2018 tarihli ve 2018/081 sayılı sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2018 tarihli ve E.2018-3153 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                       :

__________

EK GÜNDEM________________  _:

  1. Sokak İsimlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/10/2018 tarihli ve E.2018-3651 sayılı teklifi.
  2. Ataşehir ilçesi 1/1000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/10/2018 tarihli ve E.2018-3660 sayılı teklifi.
  3. Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi 22/2 pafta 2268 Ada,1 parsel sayılı yerin imar planı tadilatı sonucu “Özel Sağlık Alanı”na alınabilmesi hususunda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili protokolün imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 01/10/2018 tarihli ve E.2018-2373 sayılı teklifi.