ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

6.9.2018

             ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :   2’NCİ

 

TOPLANTI YILI   :    5’İNCİ

 

TOPLANTI  :   EYLÜL AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ   :    06/09/2018 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :   17:00

 

BİRLEŞİMİ   :   3’ÜNCÜ

 

 

                                                                                                                   Abdullah DER

                                                                                                              Belediye Başkanı V.                                                                                                                                                          

G Ü N D E M                                                 :

 

TEKLİFLER                                     :

______

 

RAPORLAR                                      :

1-Amatör spor kulüplerine yardım yapılmasına ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 03/54 sayılı ortak raporu.

2-İçkili Yer Bölgeleri krokisine ilave yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 45 sayılı raporu.

3-Ataşehir Belediye Meclisinin 16/12/2011 tarihli ve 136 sayılı meclis kararında belirtilen belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların beyanlar hanesinde yer alan “Kamu Hizmetine Tahsislidir.” şerhinin terkine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 46 sayılı raporu.

4-Kadın Girişimciler ile Belediye Başkanı arasında imzalanan Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi Sözleşmesi tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonu ile Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 47/08 sayılı ortak raporu.

5-Hesapların Niteliğine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 48 sayılı raporu.

6-Ataşehir Halk Eğitim Merkezi, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda alınan 11/09/2015 tarihli ve 077 sayılı meclis kararının tashihine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 49/09 sayılı ortak raporu.

7-Yol Harcamalarına Katılma Paylarına ilişkin Hukuk Komisyonu ile Tarife Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 50/09 sayılı ortak raporu.

8-Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 2268 ada 1 parselin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 51 sayılı raporu.

9-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 235 pafta 1971 ada 1 parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre trampa karşılığı ihale edilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 52 sayılı raporu.

10-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesine göre takas yoluyla devir işlemlerinin yapılması hususunda alınan 07/06/2018 tarihli ve 064 sayılı meclis kararının tashihine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 53 sayılı raporu.

11-İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yürütülen “2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı”na belediyemiz adına sunulan “Kayışdağı Yaratıcı Çocuk Merkezi Projesi” başarılı bulunarak hibe almaya hak kazanan projenin kurumumuz tarafından uygulanabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 55 sayılı raporu.

12-Ataşehir Monheim Tasarım Okulu Projesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 56 sayılı raporu.

13.2018 Mali Yılında uygulanmak üzere hazırlanan ücret tarifeleri hususunda alınan 16/10/2017 tarihli ve 078 sayılı meclis kararının tashihi hususundaki 26/12/2017 tarihli ve 087 sayılı meclis kararı tashih edilerek, 09/02/2018 tarihli ve 023 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarife Komisyonunun 06/09/2018 tarihli ve 58/10 sayılı ortak raporu.