ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

2.4.2018

                  ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :  2’NCİ

 

TOPLANTI YILI :  5’İNCİ

 

TOPLANTI  :  NİSAN AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ   :  02/04/2018 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   : 17:00

 

BİRLEŞİMİ  :  1’İNCİ

 

                                                                                                                   İlhami YILMAZ

                                                                                                                 Belediye Başkanı V.

                                                                                                                                                                    

G Ü N D E M                                      :

 

  • Denetim komisyonunun 26/03/2018 tarihli ve 45 sayılı raporu.

 

TEKLİFLER                                     :

1-Belediye Encümeninin 3 üyesinin seçimi.

2-Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi.

3-Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.

4-Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 21/03/2018 tarihli ve E.2018-991 sayılı teklifi.

5-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve Gecekondu Önleme Bölgesi içerisinde kalan Küçükbakkalköy Mahallesi 235 Pafta 1971 Ada 1 Parsel ve 1991 Ada 2 Parselin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/03/2018 tarihli ve E.2018-1231 sayılı teklifi.

6-2017 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/03/2018 tarihli ve E.2018-1182 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                       :

7-Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/03/2018 tarihli ve 32 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM                                     :

8-Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 30/03/2018 tarihli ve E.2018-5 sayılı teklifi.

9-Sermaye artırımına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/04/2018 tarihli ve E.2018-1215 sayılı teklifi.

10-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Küçükbakkalköy Mahallesi 3409 Ada 9 Parselin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/04/2018 tarihli ve E.2018-1340 sayılı teklifi.