ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

29.3.2018

                                              ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 02 Nisan 2018 ile 06 Nisan 2018 tarihleri arasında Saat 17:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

         Bu Toplantının ilk birleşimi 02 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 17:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                                                              

                                                                                                             İlhami YILMAZ                                                                         

                                                                                                          Belediye Başkanı V.

                                                                                                                                

G Ü N D E M                                                  :

Denetim komisyonunun 26/03/2018 tarihli ve 45 sayılı raporu.

 

TEKLİFLER                                     :

1-Belediye Encümeninin 3 üyesinin seçimi.

2-Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi.

3-Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.

4-Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 21/03/2018 tarihli ve E.2018-991 sayılı teklifi.

5-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve Gecekondu Önleme Bölgesi içerisinde kalan Küçükbakkalköy Mahallesi 235 Pafta 1971 Ada 1 Parsel ve 1991 Ada 2 Parselin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/03/2018 tarihli ve E.2018-1231 sayılı teklifi.

6-2017 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/03/2018 tarihli ve E.2018-1182 sayılı teklifi.

RAPORLAR                                    :

7-Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/03/2018 tarihli ve 32 sayılı raporu.