ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

9.2.2018

              ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :   2’NCİ

 

TOPLANTI YILI  :   4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :  ŞUBAT AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ   :   09/02/2018 CUMA

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :  17:00

 

BİRLEŞİMİ  :   3’ÜNCÜ

 

 

                                                                                                                       İlhami YILMAZ

                                                                                                                    Belediye Başkanı V.

 

G Ü N D E M                                                 :

 

TEKLİFLER                                     :

      ______

 

RAPORLAR                                   :

 

1-Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi 1692 ada 35 ve 36 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/01/2018 tarihli ve 09 sayılı raporu.

2-Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/01/2018 tarihli ve 10 sayılı raporu.

3-Borçlanmaya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 02 sayılı raporu.

4-Ödenek aktarmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 03 sayılı raporu.

5-2018 Mali Yılında Uygulanmak Üzere Hazırlanan Ücret Tarifeleri hususunda alınan 16/10/2017 tarihli ve 078 sayılı meclis kararının tashihi hususundaki 26/12/2017 tarihli ve 087 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Tarife Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 05 sayılı raporu.

6-Ataşehir Belediye Meclisinin 16/12/2011 tarihli ve 136 sayılı kararına istinaden Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 1971 ada 1 parsel, 1969 ada 11 parsel, 1969 ada 2 parsel ve 1991 ada 2 parsel sayılı taşınmazların beyanlar hanesinde yer alan “Kamu Hizmetine Tahsislidir.” Şerhinin terkine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 011 sayılı raporu.

7-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Üyesi Şerafettin SAKA için hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet binek aracın 30/09/2019 tarihine kadar olmak üzere çakar lamba ve siren takılarak; kasko, sigorta, tamir, bakım, yakıt, OGS/HGS, İSPARK kaydı vb. gider ve işlemlerin başkanlığımızca yerine getirilmesi suretiyle, bir şoförle birlikte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 012 sayılı raporu.

8-İlçemizin sınırları içerisinde imar planlarında konut alanı olarak belirlenen parsellerde mevcut teşekküldeki yol aksları boyunca ticaret kullanımının tespit edilmesi halinde, parsellerin giriş katlarında dükkân, işyeri, aile sağlığı merkezi vb. fonksiyonların yapılabilmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 12/16 sayılı ortak raporu.

9-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde adliye hizmetlerinde ve makam aracı olarak kullanılmak üzere 1 (bir) adet binek aracın 21 (yirmibir) ay süre ile çakar lamba ve siren takılarak; kasko, sigorta, tamir, bakım, yakıt, OGS/HGS, İSPARK kaydı vb. gider ve işlemlerin başkanlığımızca yerine getirilmesi suretiyle, bir şoförle birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 013 sayılı raporu.

10-Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 013 sayılı raporu.

11-Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere özellikleri belirtilen 3 adet panelvan ve 3 adet binek olmak üzere 6 adet aracın; 30/09/2019 tarihine kadar 2018-2019 yılları için hizmet alımı ihalesi yolu ile kiralanan araçlardan; kasko, sigorta, tamir, bakım, yakıt, OGS/HGS vb. tüm giderlerin Belediyemizce karşılanarak tahsis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 014 sayılı raporu.

12-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2106 ada 10 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 014 sayılı raporu.

13-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi, 245-246 Pafta, 3374 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan belediyemize ait 51 adet bağımsız bölümlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g Maddesine istinaden Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda alınan 15/09/2017 tarihli ve 069 sayılı meclis kararının tashihine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08/02/2018 tarihli ve 015 sayılı raporu