ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

2.2.2018

                                                                                                   

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 05 Şubat 2018 ile 09 Şubat 2018 tarihleri arasında Saat 10:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 05 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 10:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

 

                                                                                                                                                                                    İlhami YILMAZ

                                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı V.

                                                       

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                

G Ü N D E M                                                  :

 

TEKLİFLER                                      :

 

 1. İlçemizin sınırları içerisinde imar planlarında konut alanı olarak belirlenen parsellerde mevcut teşekküldeki yol aksları boyunca ticaret kullanımının tespit edilmesi halinde, parsellerin giriş katlarında dükkân, işyeri, aile sağlığı merkezi vb. fonksiyonların yapılabilmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/12/2017 tarihli ve E.2017-9987 sayılı teklifi.
 2. Ataşehir Belediye Meclisinin 16/12/2011 tarihli ve 136 sayılı kararına istinaden Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 1971 ada 1 parsel, 1969 ada 11 parsel, 1969 ada 2 parsel ve 1991 ada 2 parsel sayılı taşınmazların beyanlar hanesinde yer alan “Kamu Hizmetine Tahsislidir.” Şerhinin terkine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/01/2018 tarihli ve E.2018-19 sayılı teklifi.
 3. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Üyesi Şerafettin SAKA için hizmet aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet binek aracın 30/09/2019 tarihine kadar olmak üzere çakar lamba ve siren takılarak; kasko, sigorta, tamir, bakım, yakıt, OGS/HGS, İSPARK kaydı vb. gider ve işlemlerin başkanlığımızca yerine getirilmesi suretiyle, bir şoförle birlikte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 17/01/2018 tarihli ve E.2018- 59 sayılı teklifi.
 4. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde adliye hizmetlerinde ve makam aracı olarak kullanılmak üzere 1 (bir) adet binek aracın 21 (yirmibir) ay süre ile çakar lamba ve siren takılarak; kasko, sigorta, tamir, bakım, yakıt, OGS/HGS, İSPARK kaydı vb. gider ve işlemlerin başkanlığımızca yerine getirilmesi suretiyle, bir şoförle birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18/01/2018 tarihli ve E.2018-65 sayılı teklifi.
 5. 2018 Mali Yılında Uygulanmak Üzere Hazırlanan Ücret Tarifeleri hususunda alınan 16/10/2017 tarihli ve 078 sayılı meclis kararının tashihi hususundaki 26/12/2017 tarihli ve 087 sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/01/2018 tarihli ve E.2018-324 sayılı teklifi.
 6. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere özellikleri belirtilen 3 adet panelvan ve 3 adet binek olmak üzere 6 adet aracın; 30/09/2019 tarihine kadar 2018-2019 yılları için hizmet alımı ihalesi yolu ile kiralanan araçlardan; kasko, sigorta, tamir, bakım, yakıt, OGS/HGS vb. tüm giderlerin Belediyemizce karşılanarak tahsis edilmesine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25/01/2018 tarihli ve E.2018-93/2076 sayılı teklifi.
 7. Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/01/2018 tarihli ve E.2018-316/2217 sayılı teklifi.
 8. Onaylı yol ismi bulunmayan yollara teklif edilen yol isimlerine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/01/2018 tarihli ve E.2018-317/2218 sayılı teklifi.
 9. Yol Harcamalarına Katılma Payının alınıp alınmayacağına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/01/2018 tarihli ve E.2018-325 sayılı teklifi.
 10. Borçlanmaya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/01/2018 tarihli ve E.2018-383 sayılı teklifi.
 11. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi, 245-246 Pafta, 3374 Ada, 1 Parsel üzerinde bulunan belediyemize ait 51 adet bağımsız bölümlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g Maddesine istinaden Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda alınan 15/09/2017 tarihli ve 069 sayılı meclis kararının tashihine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/01/2018 tarihli ve E.2018-517 sayılı teklifi.
 12. 200.000,00 TL sermayeli %100 hissesi belediyemize ait “Ataşehir Personel Hizmetleri Limited Şirketi” ünvanlı yeni şirket kurulması ve bu amaçla tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılması hususuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/02/2018 tarihli ve E.2018-410 sayılı teklifi.
 13. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2106 ada 10 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/02/2018 tarihli ve E.2018-383 sayılı teklifi.
 14. Ödenek aktarmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/02/2018 tarihli ve E.2018-417 sayılı teklifi.

RAPORLAR                                       :

 1. Ataşehir İlçesi Kayışdağı Mahallesi 1692 ada 35 ve 36 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/01/2018 tarihli ve 09 sayılı raporu.
 2. Ataşehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/01/2018 tarihli ve 10 sayılı raporu.